Groot onderhoud N269 Tilburg - Reusel

Gebr. Van Kessel voert werkzaamheden uit bij de provinciale weg, de N269, gelegen in Tilburg. De werkzaamheden omvatten het groot onderhoudsvrij maken voor de komende tien jaar en het verbeteren van een aantal verkeersknelpunten. Daarbij wordt het wegprofiel van de N269 verbeterd en het gevaar van spatten van de betonplaten weggenomen. Door de toegenomen verkeersdrukte op de Provinciale weg N269 wordt meer geluidshinder ervaren bij omwonenden. De provincie Noord-Brabant brengt asfalt aan om geluidsreductie te realiseren.

Dit zijn de belangrijkste werkzaamheden:

  • Vanaf hm 12.100 (rotonde Groenstraat) – hm 22.900 A58) wordt de ongewapende betonverharding verkleind en overlaagd met asfalt ten behoeve van de geluidsreductie en een veilige weg.

  • Vluchtstroken worden verwijderd op het gedeelte van het 2x2-tracé en op de af- en toeritten naar de N395 ten behoeve van een veilige weginrichting.
  • De voegovergangen van de N269 viaducten worden vervangen door stille duurzame voegovergangen ten behoeve van de geluidsreductie.
  • Tussen hm 3.285 – hm 12.100 worden de aansluitingen van de zijwegen op de rotondes opnieuw geasfalteerd ten behoeve van de geluidsreductie en de onderhoudsvrije periode.
  • Diverse onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan de bebording, de bebakening, de openbare verlichting en de kunstwerken ten behoeve van een veilige verkeerssituatie.
  • Diverse verkeersknelpunten worden verbeterd ten behoeve van een veilige verkeerssituatie en een betere doorstroming waaronder:
  • De fietsstructuur rotonde Langvoort-Kruisdijk.
  • De veiligheid van (brom)fietsers wordt verhoogd ter plaatse van kruispunten door onder andere attentieverhogende maatregelen.
  • Een tweetal bushaltes wordt aangepast ten behoeve van een veilige verkeerssituatie.

 

Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden op de N269? Installeer dan de BouwApp op mobiel of tablet. (Download via de appstore of google play).

vakkenindeling

Voor de vakkenindeling: zie illustratie (pagina 3) hierboven.

Vak 1, hm 22,9 – 18.3, A58 – Rotonde Tilburgseweg,

Vak 2, hm 18.3 – 16.3, rotonde Tilburgseweg – toe- en afrit Diessenseweg,

Vak 3, hm 16.3 – 15.6, toe- en afrit Diessenseweg

Vak 4, hm 15.6 – 13.9, toe- en afrit Diessenseweg – rotonde Groenstraat,

Vak 5, hm 13.9 – 12.1, rotonde Groenstraat – rotonde Lage Mierdseweg

en Fase 0 welke bestaat uit vak 1 t/m 5

Vak 6, hm 12,1 –   3.3, rotonde Lage Mierseweg – Rotonde Hoge Mierdseweg

Werkzaamheden 1 mei t/m 19 mei

Voor de planning van de werkzaamheden, zie ook illustratie (pagina 4) hierboven.

Om snel een geluidsreductie te kunnen bieden waarbij het risico op betonspatting ook is afgevangen hebben wij in samenspraak met de Provincie en Gemeenten fase 0 ingericht. In fase 0 voeren wij werkzaamheden uit ten behoeve van het wegnemen van het risico tot betonspatting. Hierbij verkleinen (beuken) wij de huidige betonverharding gefaseerd. Waarbij wij direct na het verkleinen de weg overlagen met asfalt, de bebording en de markering weer aanbrengen en de weg weer veilig vrij geven. Onze fasering houdt in dat wij de weg (hm 12.100 – hm 22.900) in vakken hebben opgesplitst. Zoals in de planning aangegeven, voor fase 0 in vak 1 tot en met 5. In fase 1 (juni t/m november) voeren wij vervolgens gefaseerd aanvullende werkzaamheden uit in vak 1 tot en met 5 en nu ook in vak 6. Dit betreft de werkzaamheden aan de weg zoals asfalt, definitieve markering, aanvullen van bermen en alle verdere bijkomende werkzaamheden.

 

Overzicht werkzaamheden:

De werkzaamheden ten behoeve van fase 0 zijn conform planning verlopen en dus afgerond op 19 mei. Voor fase 1 beginnen wij weer vanaf week 26 en zullen u hierover vanaf week 24/25 verder over informeren mochten deze werkzaamheden mogelijke verkeershinder veroorzaken. Uiteraard houden wij rekening met de diverse festivals welke de komende periode worden gehouden, waarbij we zeker zorgdragen dat we gedurende de festivals geen verkeerssysteem op de N269 hebben staan. Verder hanteren wij zoveel als mogelijk de globale planning hanteren zoals hierboven op pagina 4 aangegeven. Voor de gedetailleerde planning raden wij uw aan om vanaf week 25 weer wekelijks deze site bezoeken.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.