Groot onderhoud N269 Tilburg - Reusel

Gebr. Van Kessel voert werkzaamheden uit bij de provinciale weg, de N269, gelegen in Tilburg. De werkzaamheden omvatten het groot onderhoudsvrij maken voor de komende tien jaar en het verbeteren van een aantal verkeersknelpunten. Daarbij wordt het wegprofiel van de N269 verbeterd en het gevaar van spatten van de betonplaten weggenomen. Door de toegenomen verkeersdrukte op de Provinciale weg N269 wordt meer geluidshinder ervaren bij omwonenden. De provincie Noord-Brabant brengt asfalt aan om geluidsreductie te realiseren.

Dit zijn de belangrijkste werkzaamheden:

 • Vanaf hm 12.100 (rotonde Groenstraat) – hm 22.900 A58) wordt de ongewapende betonverharding verkleind en overlaagd met asfalt ten behoeve van de geluidsreductie en een veilige weg.

 • Vluchtstroken worden verwijderd op het gedeelte van het 2x2-tracé en op de af- en toeritten naar de N395 ten behoeve van een veilige weginrichting.
 • De voegovergangen van de N269 viaducten worden vervangen door stille duurzame voegovergangen ten behoeve van de geluidsreductie.
 • Tussen hm 3.285 – hm 12.100 worden de aansluitingen van de zijwegen op de rotondes opnieuw geasfalteerd ten behoeve van de geluidsreductie en de onderhoudsvrije periode.
 • Diverse onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan de bebording, de bebakening, de openbare verlichting en de kunstwerken ten behoeve van een veilige verkeerssituatie.
 • Diverse verkeersknelpunten worden verbeterd ten behoeve van een veilige verkeerssituatie en een betere doorstroming waaronder:
 • De fietsstructuur rotonde Langvoort-Kruisdijk.
 • De veiligheid van (brom)fietsers wordt verhoogd ter plaatse van kruispunten door onder andere attentieverhogende maatregelen.
 • Een tweetal bushaltes wordt aangepast ten behoeve van een veilige verkeerssituatie.

 

Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden op de N269? Installeer dan de BouwApp op mobiel of tablet. (Download via de appstore of google play).

vakkenindeling

Voor de vakkenindeling: zie illustratie (pagina 3) hierboven.

Vak 1, hm 22,9 – 18.3, A58 – Rotonde Tilburgseweg,

Vak 2, hm 18.3 – 16.3, rotonde Tilburgseweg – toe- en afrit Diessenseweg,

Vak 3, hm 16.3 – 15.6, toe- en afrit Diessenseweg

Vak 4, hm 15.6 – 13.9, toe- en afrit Diessenseweg – rotonde Groenstraat,

Vak 5, hm 13.9 – 12.1, rotonde Groenstraat – rotonde Lage Mierdseweg

en Fase 0 welke bestaat uit vak 1 t/m 5

Vak 6, hm 12,1 –   3.3, rotonde Lage Mierseweg – Rotonde Hoge Mierdseweg

Fase 1

Gebr. Van Kessel Wegenbouw BV voert werkzaamheden uit om de provinciale weg N269 de komende tien jaar groot onderhoudsvrij te maken en een aantal verkeersknelpunten verbeteren. Graag informeren wij u over het vervolg van de werkzaamheden.

Zoals al eerder aangekondigd en u waarschijnlijk hebt ervaren zijn wij in mei al druk bezig geweest met het verkleinen (beuken) van de huidige betonverharding en direct hierna het aanbrengen van een eerste laag asfalt.

Op dit tijdelijke wegdek zullen nog enkele asfaltlagen komen.

Verder hebben we op een aantal locaties in juli inmiddels de overige werkzaamheden uitgevoerd zoals het aanbrengen van de definitieve deklaag en markering.

De resterende werkzaamheden zullen plaatsvinden vanaf eind augustus tot december. Voor de werkzaamheden zullen dezelfde verkeersmaatregelen worden toegepast zoals in mei. Daarnaast gaan we in deze periode ook de werkzaamheden uitvoeren vanaf de Lage Mierdseweg tot de Hoge Mierdseweg.

De belangrijkst werkzaamheden op een rijtje:

 • Vanaf de N395 (km 16.0), inclusief toe en afrit Diessenseweg tot de A58 wordt het tijdelijk wegdek voorzien van definitieve asfaltlagen. Dit zorgt voor een geluidsreductie.
 • Er zal onderhoud uitgevoerd worden aan o.a. bebording, openbare verlichting en viaducten ten behoeve van een veilige verkeerssituatie.
 • Op het gedeelte van rotonde Lage Mierdseweg tot de rotonde Hoge Mierdseweg in Reusel verrichten we diverse werkzaamheden zoals: aansluitingen op rotondes opnieuw asfalteren, onderhoud aan geleiderail en verbeteren we enkele verkeersknelpunten.

 

Werkzaamheden van eind augustus tot begin december

Zie ook illustratie 4 voor de planning

 

Voor de komende werkzaamheden is het noodzakelijk om diverse toe- en afritten af te sluiten. Er blijft minimaal één rijstrook per rijrichting open. Verder zullen voor alle afsluitingen omleidingsroute worden aangeboden.

 

Overzicht van hinder:

 • Week 36 t/m week 41 ; A58 – rotonde Tilburgseweg.

  Afsluiting toe- en afrit Beekse Bergen/St. Elisabeth Oostzijde van 26-09 t/m 04.10

  Afsluiting toe- en afrit Beekse Bergen/St. Elisabeth Westzijde van 04-10 t/m 12-10-2017.

 • Rotonde Tilburgseweg - Toe en afrit Diessenseweg van 4-9 t/m 21-9, rijdt het verkeer over de oude betonbaan (bypass).

 • Toe- en afrit Diessenseweg. Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om het doorgaande verkeer in een tweetal weekenden over de toe- en afritten te sturen. Daarnaast is het noodzakelijk om deze diverse malen af te sluiten. Te weten: afrit 26-08 (07.00-19.00), 28-8 (19.00 u) t/m 3-9 (06.00 u)

  Toerit 26-08 (07.00-19.00), 28-8 (19.00 u) t/m 3-9 (06.00 u). Let op! In het weekend 1-9 t/m 3-9 wisselende tijden.

 • Verder worden er werkzaamheden uitgevoerd aan drie viaducten over de N269 bij Hakvoort, Ambrosiusweg en de Grootwesterwijksestraat. Hier kan hinder bij ontstaan. Het viaduct bij de Grootwesterwijksestraat zal voor ca. 2 dagen (08.00 -16.00) afgesloten worden. Uiteraard zal hier een lokale omleidingsroute voor worden ingesteld.

 • Rotonde Lage Mierdseweg – Rotonde Hoge Mierdseweg In dit gedeelte vinden diverse werkzaamheden plaats: Asfaltherstel aansluiting rotondes, comfortherstel en veiligheidsmaatregelen (markering, rode coating, aanpassen fietsstructuur) aan fietspaden en werkzaamheden aan openbare verlichting. Deze werkzaamheden worden zowel op de dag (rijdende afzetting, bermafzettingen, verkeersregelaars) als in de nacht uitgevoerd. Uiteraard om de overlast tot een minimum te beperken.

 • Resterende werkzaamheden geschieden op de dag, buiten de spitstijden, met een bermafzetting danwel een rijdende afzetting.

 

Voor de planning van de verkeersmaatregelen klik hier

 

Let op! Door onvoorziene omstandigheden, weersinvloeden kan er van bovenstaande data/tijden worden afgeweken.

 

Overige informatie

Communicatie

Met fase 1 (periode juli) gaan wij de volgende periode van uitvoering in. Wij zijn ons bewust van de omgeving waarin wij werken en doen daarom ons best de overlast voor u als bewoner en weggebruiker te minimaliseren. Onderdeel hiervan is de inzet van deze website, Flitsmeister, onze Bouw App als ook eventuele aanvullende informatie berichten in de lokale media. Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op en rond van onze werkzaamheden op de N269? Installeer dan de Bouw App op mobiel of tablet. (Download deze via de appstore of google play).

 

Waar wij uw begrip voor vragen

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren en een veilige verkeerssituatie te kunnen bieden plaatsen wij langs onze werkzaamheden (tijdelijke) verkeersmaatregelen of een korte omleidingsroute. Voor alle uit te voeren werkzaamheden is in de planning rekening gehouden met alle evenementen en vakantieperioden. Wij vragen uw begrip en medewerking tijdens deze uitvoeringsperiode voor eventuele hinder en overlast.

 

Tot slot aanvullende informatie

Met name via dezewebsite en de eerdergenoemde Bouw App zullen wij u op de hoogte houden van de meest actuele stand van zaken met name voor wat betreft de verkeersmaatregelen.

 

Voor vragen over het project in zijn algemeenheid, specifieke vragen met betrekking tot de uitvoeringswerkzaamheden of het melden van klachten kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Gebr. Van Kessel Wegenbouw BV de heer Ben Fitters bereikbaar op nr. 06-11008555. Verder is er de mogelijkheid om ons op afspraak in overleg met dhr. Fitters te bezoeken op ons projectkantoor te Bukkumweg 1b, Hilvarenbeek.

Gebr. Van Kessel Wegenbouw bv is belast met de uitvoering van “Groot Onderhoud N269” en communiceert daarover via de hierboven vermelde media.

Op betreffende wegvak kunnen ook (onderhouds-) werkzaamheden door derden plaatsvinden met eventuele afsluitingen. De communicatie hierover geschiedt door derden.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.