Groot onderhoud N269 Tilburg - Reusel

Gebr. Van Kessel voert werkzaamheden uit bij de provinciale weg, de N269, gelegen in Tilburg. De werkzaamheden omvatten het groot onderhoudsvrij maken voor de komende tien jaar en het verbeteren van een aantal verkeersknelpunten. Daarbij wordt het wegprofiel van de N269 verbeterd en het gevaar van spatten van de betonplaten weggenomen. Door de toegenomen verkeersdrukte op de Provinciale weg N269 wordt meer geluidshinder ervaren bij omwonenden. De provincie Noord-Brabant brengt asfalt aan om geluidsreductie te realiseren.

Dit zijn de belangrijkste werkzaamheden:

  • Vanaf hm 12.100 (rotonde Groenstraat) – hm 22.900 A58) wordt de ongewapende betonverharding verkleind en overlaagd met asfalt ten behoeve van de geluidsreductie en een veilige weg.

  • Vluchtstroken worden verwijderd op het gedeelte van het 2x2-tracé en op de af- en toeritten naar de N395 ten behoeve van een veilige weginrichting.
  • De voegovergangen van de N269 viaducten worden vervangen door stille duurzame voegovergangen ten behoeve van de geluidsreductie.
  • Tussen hm 3.285 – hm 12.100 worden de aansluitingen van de zijwegen op de rotondes opnieuw geasfalteerd ten behoeve van de geluidsreductie en de onderhoudsvrije periode.
  • Diverse onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan de bebording, de bebakening, de openbare verlichting en de kunstwerken ten behoeve van een veilige verkeerssituatie.
  • Diverse verkeersknelpunten worden verbeterd ten behoeve van een veilige verkeerssituatie en een betere doorstroming waaronder:
  • De fietsstructuur rotonde Langvoort-Kruisdijk.
  • De veiligheid van (brom)fietsers wordt verhoogd ter plaatse van kruispunten door onder andere attentieverhogende maatregelen.
  • Een tweetal bushaltes wordt aangepast ten behoeve van een veilige verkeerssituatie.

 

Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden op de N269? Installeer dan de BouwApp op mobiel of tablet. (Download via de appstore of google play).

vakkenindeling

Voor de vakkenindeling: zie illustratie (pagina 3) hierboven.

Vak 1, hm 22,9 – 18.3, A58 – Rotonde Tilburgseweg,

Vak 2, hm 18.3 – 16.3, rotonde Tilburgseweg – toe- en afrit Diessenseweg,

Vak 3, hm 16.3 – 15.6, toe- en afrit Diessenseweg

Vak 4, hm 15.6 – 13.9, toe- en afrit Diessenseweg – rotonde Groenstraat,

Vak 5, hm 13.9 – 12.1, rotonde Groenstraat – rotonde Lage Mierdseweg

en Fase 0 welke bestaat uit vak 1 t/m 5

Vak 6, hm 12,1 –   3.3, rotonde Lage Mierseweg – Rotonde Hoge Mierdseweg

Van fase 0 naar uitvoering, fase 1

Gebr. Van Kessel voert werkzaamheden uit om de provinciale weg N269 de komende tien jaar groot onderhoudsvrij te maken en een aantal verkeersknelpunten verbeteren. Graag informeren wij u in deze advertentie over het vervolg van de werkzaamheden door Gebr. Van Kessel Wegenbouw BV.

Zoals al eerder aangekondigd en u waarschijnlijk hebt ervaren zijn wij in mei al druk bezig geweest met het verkleinen (beuken) van de huidige betonverharding en direct hierna het aanbrengen van een eerste laag asfalt. Op deze laag, welke nu als tijdelijk wegdek in gebruik is, zullen nog enkele asfaltlagen overheen komen. De volgende werkzaamheden zullen plaatsvinden in juli. Voor deze werkzaamheden zullen dezelfde verkeersmaatregelen worden toegepast als in de afgelopen periode.

De belangrijkste nog uit te voeren werkzaamheden in het kader van Groot Onderhoud N269 voor de volgende periode (juli) benoemen we hier nog even. Vanaf km 12.100 (rotonde Groenstraat) – ca. km 16.0, toe en afrit Diessenseweg wordt het tijdelijk wegdek voorzien van de definitieve asfaltconstructie, 2e en 3e laag asfalt. Hierdoor zal het wegprofiel verbeteren en zal met name deze 3e laag, de deklaag nog zorgen voor een geluidsreductie. Verder zal er onderhoud aan bebording, bebakening, openbare verlichting en kunstwerken ten behoeve van een veilige verkeerssituatie worden uitgevoerd.

Voor de werkzaamheden fase 1 periode september tot december berichtten wij u in een later stadium.

 

Werkzaamheden fase 1 periode van 3 juli t/m 29 juli

Zie ook illustratie 4 voor de planning

 

Zoals eerder aangegeven houdt onze fasering in dat wij de weg (km 12.100 – km 22.900) in vakken hebben opgesplitst, zoals in de planning aangegeven, in vak 1 tot en met 5 en vak 6 (km 3.29 – km 12.1).

In dit gedeelte van Fase 1 (juli) voeren wij de werkzaamheden uit in vak 4 en 5. Voor de komende werkzaamheden is het noodzakelijk om de rijbanen volledig af te sluiten. Om de verkeersoverlast hiervan tot een minimum te beperken voeren wij deze daarom hoofdzakelijk in de nacht uit.

Hiervoor wordt het verkeer van de N269, zeer beperkt over gemeentelijke wegen omgeleid.

 

Te weten:

Rotonde Groenstraat – rotonde Lage Mierdseweg (vak 5, km 13.9 – 12.1)
Gedurende ca. 8 avonden/nachten in week 27 (3/4, 4/5, 5/6 en 6/7 juli) en week 28 (10/11, 11/12, 12/13 en 13/14 juli) van 19.00 tot 06.00 uur wordt het verkeer op de N269 omgeleid via de route rotonde Groenstraat, Groenstraat, Lage Mierdseweg en vice versa.

 

Toe en afrit Diessenseweg – rotonde Groenstraat (Vak 4, km 15.6 – 13.9)

Gedurende 9 avonden/nachten in week 29 (17/18, 18/19, 19/20, 20/21 en 21/22) en week 30 (25/26, 26/27, 27/28 en 28/29) (19.00 tot 06.00 uur) wordt het verkeer op de N269 vanuit Esbeek/Reusel richting Tilburg of vanuit Diessen richting Esbeek/Reusel omgeleid via de route: rotonde, Groenstraat, Koekovenseweg, Westerwijk, Waterstraat, Beerseweg (N395) en terug naar de N269 en vice versa.

 

Het viaduct Laag Spul (over de N269)

Gedurende een drietal nachten wordt het viaduct Laag Spul (over de N269) afgesloten voor het aanbrengen van een nieuwe deklaag met bijkomende werkzaamheden. Dit zal in de nachten van 3/4, 19/20 en 20/21 juli plaatsvinden.

 

Resterende werkzaamheden voeren we overdag uit met een bermafzetting danwel een rijdende afzetting en uiteraard buiten de spitstijden.

 

In de planning van de werkzaamheden is rekening gehouden met alle evenementen in de omgeving en met vakantieperioden.

 

Overige informatie

Communicatie

Met fase 1 (periode juli) gaan wij de volgende periode van uitvoering in. Wij zijn ons bewust van de omgeving waarin wij werken en doen daarom ons best de overlast voor u als bewoner en weggebruiker te minimaliseren. Onderdeel hiervan is de inzet van deze website, Flitsmeister, onze Bouw App als ook eventuele aanvullende informatie berichten in de lokale media. Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op en rond van onze werkzaamheden op de N269? Installeer dan de Bouw App op mobiel of tablet. (Download deze via de appstore of google play).

 

Waar wij uw begrip voor vragen

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren en een veilige verkeerssituatie te kunnen bieden plaatsen wij langs onze werkzaamheden (tijdelijke) verkeersmaatregelen of een korte omleidingsroute. Voor alle uit te voeren werkzaamheden is in de planning rekening gehouden met alle evenementen en vakantieperioden. Wij vragen uw begrip en medewerking tijdens deze uitvoeringsperiode voor eventuele hinder en overlast.

 

Tot slot aanvullende informatie

Met name via dezewebsite en de eerdergenoemde Bouw App zullen wij u op de hoogte houden van de meest actuele stand van zaken met name voor wat betreft de verkeersmaatregelen.

 

Voor vragen over het project in zijn algemeenheid, specifieke vragen met betrekking tot de uitvoeringswerkzaamheden of het melden van klachten kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Gebr. Van Kessel Wegenbouw BV de heer Ben Fitters bereikbaar op nr. 06-11008555. Verder is er de mogelijkheid om ons op afspraak in overleg met dhr. Fitters te bezoeken op ons projectkantoor te Bukkumweg 1b, Hilvarenbeek.

Gebr. Van Kessel Wegenbouw bv is belast met de uitvoering van “Groot Onderhoud N269” en communiceert daarover via de hierboven vermelde media.

Op betreffende wegvak kunnen ook (onderhouds-) werkzaamheden door derden plaatsvinden met eventuele afsluitingen. De communicatie hierover geschiedt door derden.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.