icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques
Nieuws · 19 juli 2018

Van Kessel slaagt voor proef dijkversterking Twentekanaal

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek heeft onlangs de maakbaarheidsproef voor het aanbrengen van Verticaal Zanddicht Geotextiel voor de dijkversterking Twentekanaal met een positief resultaat volbracht.

Hiermee hebben wij volgens opdrachtgever Waterschap Rijn en IJssel ‘een bewezen techniek’ in handen. Daarnaast betekent dit ook een 'go' voor de inschrijvingsfase van de aanbesteding voor het aanbrengen van 1200 meter Verticaal Zanddicht Geotextiel langs het Twentekanaal.

Pipingprobleem
Het voorpand van het Twentekanaal kampt met een pipingprobleem. Een oplossing hiervoor is om een soort filterdoek (Verticaal Zanddicht Geotextiel) te plaatsen dat het zand op zijn plaats houdt en uitsluitend water doorlaat. Tot voor kort bestond er nog geen techniek waarmee het geotextiel naast de dijk in de grond geplaatst kon worden. Waterschap Rijn en IJssel heeft daarom in 2016 een marktconsultatie uitgeschreven, waarbij marktpartijen mochten meedenken en een bruikbare techniek mochten ontwikkelen.

“Toen de markt gevraagd werd om innovatieve oplossingen te bedenken, zijn wij aan de slag gegaan. Onze techniek kwam tot stand door kennis en kunde binnen onze organisatie te bundelen. Wij hopen met onze techniek in de toekomst een bijdrage te mogen leveren aan het verbeteren van onze Nederlandse dijken”, aldus Hans Hoogerbrugge, bedrijfsleider van Van Kessel Sport en Cultuurtechniek.

Maakbaarheidsproef
Afgelopen mei vond de maakbaarheidsproef plaats in het bijzijn van Waterschap Rijn en IJssel. Met de speciaal aangepaste diepdrainagemachine is het Verticaal Zanddicht Geotextiel in de bodem geplaatst. Door middel van de juiste monitoring kon realtime worden aangetoond dat het geotextiel op de juiste plek, schoon en onbeschadigd was aangebracht. Het vrijgraven van het doek bevestigde uiteindelijk de tijdens de uitvoering gelogde waarden. In juni ontvingen wij de positieve uitslag van het Waterschap Rijn en IJssel.

De resultaten van de maakbaarheidsproef zullen op de kennisdag over VZG op 15 november a.s in Zutphen (georganiseerd door het Waterschap Rijn en IJssel in samenwerking met het HWBP en POV piping) nader worden toegelicht.