10.05.19

Dijkdrainage tussen Eemshaven en Delfzijl

Boskalis Nederland bv en KWS Infra bv werken in de combinatie Ommelanderdiek eendrachtig samen met het waterschap Noorderzijlvest om de bijna twaalf kilometer lange zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl te verbeteren. Van Kessel Sport en Cultuurtechniek is als onderaannemer aangehaakt voor de drainagewerkzaamheden.

De zeedijk voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen en daarom wordt de dijk verstevigd, verhoogd, verbreed en op sommige plekken verlegd. De verbreding van de dijk gebeurt door middel van steunbermen aan de binnenzijde van de dijk. Om de stabiliteit van de dijk bij hoogwater te vergroten en verweking van de dijk tegen te gaan is een horizontale (dijk)drainage noodzakelijk.

 

Voor de dijkdrainage brengen wij zo’n zestig drains in de dijk aan. Dit gebeurt nauwkeurig met behulp van moderne GPS-systemen. Vanwege de zettingen die nog optreden in de nieuwe aanberming is voor de afvoer van het water voor dikwandige HDPE-buizen gekozen. Dit materiaal is voldoende zettingsbestendig om beschadiging te voorkomen. Reguliere drainagebuizen zouden deze zettingen niet aankunnen.

 

Het verbeteren van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

 

Naar verwachting zal de dijkverbetering eind 2019 gereed zijn.

 

Meer informatie: www.noorderzijlvest.nl/dijkeemshavendelfzijl

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.