icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques
Nieuws · 14 juli 2020

Reconstructie van de Hargalaan en Olympiaweg Schiedam

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek realiseert, in opdracht van de gemeente Schiedam, de reconstructie van de Hargalaan en Olympiaweg.

De afgelopen drie maanden hebben wij de oude verharding van het fietspad, de parkeerplaats en het rioolstelsel verwijderd. Vervolgens zijn de kabels en leidingen omgelegd en is er een nieuw HWA-stelsel aangebracht. Daarna zijn de cunetten opgebouwd en zijn er nieuwe trottoirs gerealiseerd. Begin juli zijn de asfalteerwerkzaamheden uitgevoerd en is het nieuwe fietspad langs de Hargalaan in Schiedam gerealiseerd. Als alles volgens planning verloopt is de reconstructie medio 2021 voltooid.

De reconstructie bij Park Harga is onderdeel van de gebiedsontwikkeling ‘Schiedam In Beweging’ waarmee de gemeente Schiedam nieuwe mogelijkheden ontwikkelt voor sport, wonen en groen.

Voor ‘Schiedam In Beweging’ realiseerden wij vorig jaar ook het energieneutrale sportpark Harga. Van Kessel Sport en Cultuurtechniek was hier als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de
bouw van twee multifunctionele sportgebouwen en bijbehorende sportvelden. Behalve aan de realisatie van het sportpark, werkt Van Kessel Sport en Cultuurtechniek aan het bouw- en woonrijp maken van de nieuwbouw wijk Harga Midden. Hier zijn de afgelopen maanden de eerste 80 van de 400 woningen opgeleverd.