20.12.14

Gebr. van Kessel Wegenbouw geselecteerd voor reconstructie van de N320 in Culemborg.

Provincie Gelderland heeft Gebr. van Kessel Wegenbouw geselecteerd als opdrachtnemer voor de reconstructie van de N320 in Culemborg. De aanbieding van de firma Gebr. van Kessel Wegenbouw voldoet ruim aan de gestelde eisen en is onderscheidend wat betreft aandacht en zorg die wordt besteed aan de verkeersafwikkeling tijdens de uitvoeringsfase. Van Kessel gaat begin 2015 aan de slag en verwacht medio 2016 klaar te zijn met de werkzaamheden.

N 320 doorstroming

Verdubbeling rijstroken

De N320 krijgt nieuw asfalt en de maximumsnelheid op de weg wordt teruggebracht tot 80 km/uur. Daarnaast omvat de reconstructie maatregelen die de spreiding van het vele verkeer van en naar Culemborg moet verbeteren. In opdracht van de provincie Gelderland verdubbelt Gebr. van  Kessel Wegenbouw de rijstroken tussen de A2 en de Wethouder Schoutenweg van twee naar vier rijstroken. De kruising met de Wethouder Schoutenweg wordt verruimd en voorzien van extra opstelstroken en de rotonde met de Erasmusweg wordt aangepast naar een turborotonde. Verder krijgt de N320 een nieuwe afslag naar de Beesdseweg voor een betere bereikbaarheid van het P+R terrein aan de westzijde van Culemborg en worden de te krappe rotondes Rijksstraatweg en Van Limburg Stirumstraat vervangen door een kruising met verkeerslichten.

n 320  ochtendspits

Verkeersafwikkelingen

De aanbieding van Gebr. van Kessel Wegenbouw heeft met name op het gebied van verkeersafwikkeling een duidelijke meerwaarde ten opzichte van andere aanbieders, in die zin dat deze aannemer kiest voor oplossingen met de minste hinder voor weggebruiker en omgeving. De onvermijdelijke wegafsluitingen worden zoveel als mogelijk in vakantieperiodes gepland om de overlast te beperken maar ook om de verkeersveiligheid voor fietsers tijdens de uitvoeringsfase goed te kunnen waarborgen.

n 320 tellingen

Zichtbaar aanwezig

Gebr. van Kessel Wegenbouw gaat nu aan de slag met het opstellen van een planning. Voorafgaand aan de start van de uitvoering wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd waar opdrachtgever en aannemer de bewoners en belanghebbenden te woord staan over het werk, de planning en de tijdelijke maatregelen (waaronder omleidingroutes). Aankondigingen voor deze bijeenkomst worden te zijner tijd gepubliceerd in de lokale media.

Bereikbaarheid en leefbaarheid

De N320 bij Culemborg is tijdens de ochtend- en avondspits één van de drukkere wegen in Gelderland. De route richting de A2 loopt telkens vast en zorgt voor veel overlast. De bestaande weg is niet geschikt voor het verwerken van zoveel in- en uitgaand verkeer. Ook de bereikbaarheid van het station en het bedrijventerrein Pavijen staat onder druk.

 

De uit te voeren maatregelen zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer waardoor ook de luchtkwaliteit verbetert.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.