05.12.14

Start aanleg fietspad in Nieuwland

Op woensdag 3 december gaven heemraad Goos den Hartog van Waterschap Rivierenland en wethouder Goof Bos van de Gemeente Zederik het startsein voor de aanleg van het fietspad langs de Zijlkade in Nieuwland.

Zederik

Tevens wordt de weg binnen de bebouwde kom opnieuw ingericht. Waterschap Rivierenland is opdrachtgever voor het gedeelte buiten de bebouwde kom en Gemeente Zederik is opdrachtgever voor het gedeelte binnen de bebouwde kom.

Gebr. van Kessel Wegenbouw B.V. uit Dordrecht en onderaannemer Baars gaan de werkzaamheden uitvoeren die tot

en met maart 2015 gaan duren. Gedurende deze periode wordt een omleidingsroute ingesteld.

 

Het traject

 

De Zijlkade is een drukke en daardoor gevaarlijke weg voor fietsers. Vanaf de Bazelbrug in oostelijke richting is onlangs al een gedeelte van het fietspad aangelegd. Dit fietspad wordt nu verder doorgetrokken in de richting van Nieuwland. Om de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Het traject tussen de nieuwe bebouwde komgrens en de aansluiting op het bestaande fietspad is eerst aan de beurt. Uiteindelijk

zal er een volledige fietsverbinding zijn tussen Leerdam en Schoonhoven. Het project wordt gerealiseerd in het kader van het provinciaal fietspadenplan en gefinancieerd door de Provincie Zuid-Holland.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.