icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques

Aanleg rotonde N196 Amstelhoek

In opdracht van de provincie Utrecht heeft Gebr. Van Kessel een nieuwe rotonde bij de provinciale weg, N196, gelegen in Amstelhoek aangelegd. Deze opdracht was verworven via een onderhandse aanbesteding. Het ging om een RAW-contract met een tweetal EMVI-componenten.

Datum
April 2017

Eén van de EMVI-componenten was het bieden van een optimale oplossing voor het transport van het zand, dat bij het verwijderen van de voorbelasting vrij zou komen. In samenwerking met een andere VolkerWessels-onderneming, Mineralis, is een oplossing geboden om het zand snel en efficiënt te transporteren. De tweede EMVI-component was het behalen van een snellere opleverdatum. Het projectteam bij Gebr. Van Kessel heeft hiervoor het bouwproces heel kritisch bekeken en vond een manier om hieraan tegemoet te komen.

Gebr. Van Kessel heeft de wegfundering opgebouwd met een licht ophoogmateriaal. Deze maatregel was nodig omdat de draagkracht van de ondergrond gering was. Hierop werd de wegfundering verder opgebouwd. Daarna is de asfaltverharding aangebracht. Tijdens het hele project werd een goede afstemming tussen de diverse partijen gecompleteerd met een reële LEAN-planning van Samen Slimmer Bouwen.

Rekening houden met weggebruikers

Uiteraard is er tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk rekening gehouden met de weggebruikers. Er werd daarom ook ‘s nachts en in het weekend volop gewerkt. Nadat de rotonde voltooid was, is Gebr. Van Kessel gestart met de afwaardering van een gedeelte van de bestaande N196, waarbij de weg is ingericht als een 30 kilometerweg. Deze nieuwe inrichting past beter bij de nieuwe, meer lokale functie die de weg gekregen heeft na omlegging van de N201.