icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques

Bronbemalingswerkzaamheden ViA15

Als voorbereiding op het doortrekken van de snelweg A15 en de verbreding van de A12 en A15, voerden meerdere aannemers werkzaamheden uit in het gebied rondom Arnhem/Duiven. Voor dit project (ViA15) hebben onze VolkerWessels-collega’s van Visser & Smit Hanab in opdracht van Gasunie de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor het vervangen van de bestaande leidingen en de aanleg van drie nieuwe gasleidingen. Van Kessel Bronbemaling is als onderaannemer betrokken bij dit project voor de bronbemalingswerkzaamheden.

Datum
December 2018

Werkzaamheden
Het werkgebied van het project ViA15 is ongeveer 25 meter breed en twee kilometer lang. Over deze lengte kleurde het oranje door onze bronbemalingspompen. Voor project ViA15 zorgden wij onder andere voor de horizontale drainage, de deepwell- en de retourbemaling en de grondwatermonitoring. Tevens zijn, vanwege de hoge ijzerconcentraties in het gebied, een tweetal zandfilterinstallaties geïnstalleerd. Om het bemalingswater naar de lozingspunten te verpompen zijn bovendien diverse boosterpompen geïnstalleerd.

Monitoring
De bemalingsinstallatie is tijdens de werkzaamheden 24/7 gemonitord. Het monitoren gebeurt via onze Bemaling Monitorings Unit (BMU). De BMU staat in verbinding met onder andere pompinstallaties, sensoren en debietmeters. Deze meetdata zijn (online) real time beschikbaar gesteld op een speciaal voor het project opgezette ‘portal’.

Retourbemaling
Om zetting in de omgeving te voorkomen is tijdens dit project gebruik gemaakt van retourbemaling. Bij retourbemaling wordt het opgepompte bemalingswater via een gesloten systeem onder lichte druk teruggepompt in de grond.

De A15 zal rond 2021-2023 worden doorgetrokken.