icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques

Nieuwe fiets- en voetgangersoversteekplaatsen Wageningen

In opdracht van gemeente Wageningen heeft Gebr. Van Kessel Wegenbouw de realisatie van twee nieuwe fiets- en voetgangersoversteekplaatsen aan de zuid- en westzijde van de rotonde Kortenoord Allee met de Nijlantsingel aangelegd. De gemeente wil hiermee de veiligheid voor fietsers en voetgangers verbeteren. Een mooi project waarbij de componenten ‘doorstroming, bereikbaarheid en circulariteit’ voorop staan.

Datum
April 2019

Bij dit project realiseerden wij de nieuwe fiets- en voetgangersoversteekplaatsen op nieuw aangebrachte drempels. Daarnaast bouwden wij het bestaande fietsstraat Binnenhaven om tot een ‘snel-fietspad’. Om het bedrijf Eurofins Agro aan de Binnenhaven te ontsluiten realiseerden wij hier bovendien een nieuwe toegangsweg naar de Kortenoord Allee. De werkzaamheden vonden gefaseerd plaats zodat minimale hinder ontstond voor de omgeving. 

Communicatie en circulariteit

Een belangrijk onderdeel voor de gemeente Wageningen om de opdracht te gunnen was de wijze waarop de wijk tijdens de bouw werd ingelicht. Om dit optimaal in te richten hebben wij gekozen voor een ondersteuning vanuit een besloten (sociaal) netwerkplatform. Het gekozen platform werd door de bewoners van de betreffende wijk Kortenoord al gebruikt als middel om wijknieuws te verspreiden.

Binnen het project is ook de nodige aandacht besteed aan de circulaire aspecten. Zo heeft gemeente Wageningen gekozen voor betonbanden waarbij betongranulaat is hergebruikt. De toegepaste betonbanden bestaan voor 15% uit secundair toeslagmateriaal.