icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques

Onderhoud provinciale weg N269 Tilburg

In opdracht van provincie Noord-Brabant zijn Gebr. Van Kessel Wegenbouw en KWS Infra Eindhoven in mei 2017 gestart met het groot onderhoud aan de provinciale weg N269 tussen Tilburg en Reusel.

Datum
Mei 2017

Het project omvatte de reconstructie van de weg en de bijkomende werkzaamheden over een lengte van bijna 20 kilometer. De N269 was één van de laatste wegen in Brabant, die nog voorzien was van een betonconstructie (betonplaten) uit de jaren zeventig en werd met deze aanpak vergaand gemoderniseerd: de betonconstructie is spanningsvrij gemaakt en dient als fundering. Het wegdek werd vervolgens voorzien van asfalt om met een korte doorlooptijd meer rijcomfort en tevens geluidsreductie te realiseren. Daarnaast is er nieuwe markering, led-verlichting alsmede nieuwe bebording aangebracht. Na de opknapbeurt is de weg tien jaar ‘groot onderhoudsvrij’.

Oplossing voor betonspatting

Gebr. Van Kessel Wegenbouw had een optimale oplossing voor het risico op betonspatting bedacht: het beton is meteen, voordat er hoge temperaturen ontstaan, spanningsvrij gemaakt door het te ‘breken’. Om de weggebruiker veiligheid en comfort te bieden is er vervolgens een eerste laag asfalt aangebracht. Hiermee is het gevaar op betonspattingen weggenomen.
Ook het realiseren van een optimale doorstroming en bereikbaarheid tijdens de realisatie van het project was een belangrijk item. Daarbij is extra rekening gehouden met een aantal festivals en evenementen die plaatsvonden in de directe omgeving.

Als ervaren aannemer zijn wij gewend mee te denken om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Tevens beschikken wij over de nodige gebiedskennis. Om de weggebruikers en omwonenden zo volledig mogelijk te informeren zijn er bovendien diverse (digitale) middelen ingezet.


De werkzaamheden zijn november/december 2017 afgerond.