icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques

Reconstructie Roonsestraat Haaren

In opdracht van de gemeente Haaren was Gebr. Van Kessel Wegenbouw verantwoordelijk voor de reconstructie van de Roonsestraat in Haaren. Deze opdracht werd verworven via een onderhandse aanbesteding. Het betrof een RAW-contract.

Datum
September 2017

De Roonsestraat loopt van een buitengebied tot aan een bewoond gebied. De belangrijke pijlers tijdens dit project waren dan ook de communicatie met de omwonenden, de bedrijven en de bereikbaarheid.

Van tevoren is door ons projectteam goed nagedacht over hoe de werkzaamheden in goede banen geleid konden worden en de bereikbaarheid gegarandeerd kon worden. De werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd waarbij per fase kleine gedeelten van het wegdek zijn aangepakt. Overdag werd het wegdek ‘s ochtends opgebroken en ‘s avonds alweer voorzien van een funderingslaag. Hierdoor kon er maximaal één dag niet van de weg gebruik worden gemaakt.

Zodra het hele wegdek was voorzien van een onder- en tussenlaag is de toplaag in één keer aangebracht. De toplaag omvat zowel rood (fietspad) als zwart (wegdek) asfalt dat door drie asfalt-spreidmachines in één werkgang is aangebracht. Het asfalt vloeit hierbij mooi in elkaar over en bevat daardoor geen koude naden. Dit komt de kwaliteit en levensduur ten goede.

Door middel van LEAN-sessies van Samen Slimmer Bouwen, waarbij de opdrachtgever zelf ook aanwezig was, is de planning tijdens het hele project geoptimaliseerd.

 

Beeldmateriaal (c) CycloMedia