Missie, Visie en Strategie

Alle onderdelen van Gebr. van Kessel vormen een hecht samenwerkende groep van bedrijven in Nederland en zijn partner bij de inrichting van de samenleving op het gebied van wegenbouw, cultuurtechniek, sport, beton- en spooronderhoud. Wij ontwikkelen, ontwerpen, realiseren, produceren en beheren.

kantoor Buren

Onze strategie is er op gericht de huidige onderneming verder te versterken in balans met onze omgeving: veilig, integer en duurzaam. Hierbij wordt in eerste instantie de basis versterkt en vanuit deze kracht gewerkt aan groei en het opschuiven in de waardeketen. Autonome groei is hierbij het uitgangspunt.

Doel is onze positie zodanig te versterken dat de onderneming een solide positie inneemt in Nederland en enkele landen daarbuiten.

 

De basis van onze onderneming wordt gevormd door onze medewerkers en ons management. Het is dan ook essentieel de kwaliteit van onze mensen te waarborgen en waar mogelijk te versterken.

 

News Alerts