A28 tussen Maarn en Hoevelaken

In week één van 2013 gingen alle lichten op groen om de werkzaamheden aan de A28 Noord tussen Maarn en Hoevelaken op te starten. Door een gedegen planning is "Combinatie De Utrechtse Tulp", waar Gebr. van Kessel B.V. onderdeel van is, ondanks de wispelturige wintermaanden erin geslaagd de werkzaamheden versneld uit te voeren. Werken conform planning is het sleutelwoord en zal het sleutelwoord blijven tot het einde van het werk.

Feiten & cijfers

Projectcategorieën

In de afgelopen 6 maanden zijn middels tien faseringen verschillende werkvakken beschikbaar gekomen voor de uitvoering. In deze faseringen zijn diverse werkzaamheden interdisciplinair en lean uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in overzichtelijke werkplekken waarbij de verschillende disciplines van elkaar weten wanneer welke werkzaamheden uitgevoerd worden. Het kennen en begrijpen van elkaars werk leidt tot begrip, efficiëntie en veiligere werkomstandigheden.

Werktechnisch gezien heeft de afgelopen periode zich gekenmerkt door de bouw van vier kunstwerken en de bouw van de geluidsschermen ter hoogte van Amersfoort (circa 4,0 kilometer). Bij G&W en DVM hebben de werkzaamheden in het teken gestaan van de inrichting van de middenberm. Hier is door G&W een in het werk gestorte barriër aangebracht inclusief de benodigde afwatering en waterhuishoudkundige maatregelen. De discipline DVM heeft in hoog tempo de technische systemen geplaatst in de middenberm waarna gefaseerd de systemen geïmplementeerd worden in de verkeerscentrale.

In week 27 van 2013 is gestart met het aanbrengen van de dubbellaags ZOAB op de A28 Noord tussen Maarn en Hoevelaken op zowel hoofdrijbaan links als rechts. Totaal is 32.000 ton asfalt aangebracht.

De activiteiten die na de bouwvak uitgevoerd worden beperken zich tot het afwerken en inzaaien van een enkele berm, het graven en inzaaien van de laatste watercompensatie, het opruimen van depots en de afvoer van overtollige bouwstoffen en grond. En daarnaast ook het op- en afleveren van het gehele werk.

Deze laatst genoemde werkzaamheden staan een vervroegde ingebruikname niet in de weg.

De contractuele mijlpaal voor de ingebruikname was gepland op 15 september 2013 echter de daadwerkelijke datum ligt twee maanden eerder. "Combinatie De Utrechtse Tulp" heeft de intern gestelde mijlpalen kunnen waarmaken.

Samenvattend moet geconcludeerd worden dat er door "Combinatie De Utrechtse Tulp" heel hard gewerkt is in de afgelopen periode en dat er een resultaat behaald is om trots op te zijn!
 

Projectlocatie

Bekijk op kaart »

Gerelateerde items:

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.