Den Bogerd – Gebiedsontsluitingsweg

In Den Bogerd (http://www.den-bogerd.nl )worden in de komende jaren ongeveer 380 nieuwe woningen gebouwd: tweekappers, bungalows, rij- en hoekwoningen, vrijstaande woningen en woningen op vrije bouwkavels.

Den Bogerd bestaat uit een aantal deelfasen. De eerste fase is ‘in aanbouw’, hier worden ongeveer 60 woningen gerealiseerd. De tweede fase is ‘in verkoop’. Er ontstaan diverse buurten die allemaal hun een eigen identiteit hebben.

Het wordt belangrijk gevonden dat de huidige en nieuwe bewoners meteen gebruik kunnen maken van alle faciliteiten in de buurt. Daarom zorgt de planontwikkelaar ervoor dat het park en de wegen rondom de woningen aangelegd zijn voordat ze de woningen opleveren.

Uiteraard moeten deze wegen een ontsluiting hebben op de bestaande infrastructuur.

De gemeente Tilburg heeft daarom Gebr. Van Kessel Wegenbouw bv opdracht gegeven voor het werk ‘Den Bogerd – Gebiedsontsluitingsweg, fase 1’.

Bereikbaarheid/overlast/fasering

Door Gebr. Van Kessel is een faseringsplan opgezet waarmee de bestaande weg De Mortel wordt gereconstrueerd/aangelegd. In dit faseringsplan is rekening gehouden met de bereikbaarheid van de bestaande en nieuwe woningen maar uiteraard ook met de woningbouwers. Wij houden de omgeving dan ook optimaal bereikbaar door het werk in vier fasen uit te voeren.

De start van de uitvoering is gepland op 14 augustus a.s. Verder is er ook aan de fietsers gedacht. Hier wordt een adviesroute voor ingezet om fietsers en bouwverkeer (Mortel 2) van elkaar te scheiden. Door deze fasering is de bereikbaarheid gedurende het gehele werk gewaarborgd echter met uitzondering van een weekend. Dit weekend is bedoeld om de aansluiting Stationstraat/De Mortel/Verzonken Kasteel aan te sluiten. Dit weekend is gepland van 17 tot en met 20 november. Uiteraard is dit gezien het jaargetijde vooralsnog afhankelijk onder andere de weersomstandigheden. Daarna kunnen we dan nog afrondende werkzaamheden verrichten zodat het gehele werk voor 1 december is afgerond.

 

Update werkzaamheden

De werkzaamheden ten behoeve van de aanleg gebiedsontsluitingsweg "Den Bogerd" lopen gestaag door. De 1e fase rijbaan is voltooid en de kabels en leidingen worden nu aangebracht. Afgelopen week (41) is de asfalt van de tweede fase aangebracht. Desondanks zal er onder andere door ontwerpswijziging en de hierbij behorende onderzoeken en vergunningprocedures vertraging in de werkzaamheden optreden. Met name de aansluiting op de Stationstraat zal hierdoor vertraging oplopen. Op dit moment is het nog niet bekend hoe lang deze vertraging zal zijn. Wanneer hier meer nieuws over is zullen wij dit melden.

  

 

 

Communicatie

Natuurlijk communiceren wij met alle betrokken partijen zoals GEM Den Bogerd, gemeente Tilburg, kabel- en Leidingbeheerders, Waterschap, bouwers, grondeigenaren en uiteraard bewoners zowel toekomstige als bestaande (Mortel 1, Mortel 2, bewoners, nieuwe bewoners en bewoners van de Stationstraat. Met name voor deze laatste groep zal de informatie via diverse kanalen worden verspreid, zoals bijvoorbeeld via:

 

 

Verder hebben wij op het werk een vast aanspreekpunt voor vragen en klachten. Dit is onze uitvoerder de heer Theo Pot (06-25751182) of per e-mail tpot@kessel.nl.  

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.