Groot onderhoud N269 Tilburg - Reusel

Gebr. Van Kessel Wegenbouw voert voor de Provincie Noord Brabant het project ‘Groot onderhoud N269 wegvak tussen Tilburg en Reusel’ uit. Het betreft de reconstructie van de N269 en bijkomende werkzaamheden over een lengte van bijna 20 kilometer. De benodigde werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. De provincie Noord-Brabant heeft Gebr. van Kessel Wegenbouw onlangs opdracht gegeven om ook het laatste deel van de N269, zijnde Randweg Oost te Reusel, voor de komende tien jaar groot onderhoudsvrij te maken.

Belangrijkste werkzaamheden

Om deze ambitie te realiseren zijn hieronder de belangrijkste werkzaamheden voor de ‘Randweg Oost, Reusel’ benoemd:

 

Wegconstructie

- Vanaf hm 1.000 tot aan hm 3.205 levensduur verlengend onderhoud uitvoeren aan de asfaltverharding.


Bermen, geleiders en meubilair

- De middengeleiders tussen hm 1.000 tot aan hm 3.205 dienen te worden hersteld.

- Bermen tussen hm 1.000 tot aan hm 3.205, waar nodig, verlagen;

- Vanaf hm 1.000 tot aan hm 3.205 onderhoud aan bewegwijzering en bebakening;

- Vanaf hm 1.200 tot aan hm 3.205 onderhoud aan bebording en openbare verlichting.


Kunstwerken

- Onderhoud conform inspectierapporten aan de duikers.

Planning

Dinsdag 3 april t/m vrijdag 4 mei 2018.

 

Verkeersmaatregelen/omleiding

Er is voor een afsluiting van het wegvak gekozen waarbij het kruisend verkeer op de rotondes doorgang kan blijven vinden. Voor het doorgaande verkeer op de N269 wordt een omleidingsroute ingesteld.  Het doorgaande verkeer vanuit Bladel richting Tilburg wordt omgeleid via de Wilhelminalaan (N284), de Schoolstraat en de Zeegstraat en vice versa.

 

Let op! Door onvoorziene omstandigheden, weersinvloeden kan er van bovenstaande data/tijden worden afgeweken.

 
Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden op de N269? Installeer dan de BouwApp op mobiel of tablet. (Download via de appstore of google play).

Overige informatie

Inloopmiddag

Op maandag 19 maart organiseert Gebr. Van Kessel Wegenbouw een inloopmiddag/avond over de afsluiting van de N269, Randweg Oost Reusel van hm 1.000 – 3.220. U bent tussen 16.00 uur en 20.00 uur van harte welkom in cultureel centrum ‘De Kei’ aan het Kerkplein 69 te Reusel.


Tijdens deze bijeenkomst lichten medewerkers van Gebr. Van Kessel de werkzaamheden en bijbehorende omleidingsroute toe.  


Communicatie

Met bovengenoemde periode gaan wij opnieuw de uitvoering in. Wij zijn ons bewust van de omgeving waarin wij werken en doen daarom ons best de overlast voor u als bewoner en weggebruiker te minimaliseren. Onderdeel hiervan is de inzet van deze website, onze Bouw App als ook eventuele aanvullende informatie berichten in de lokale media. Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op en rond van onze werkzaamheden op de N269? Installeer dan de Bouw App op mobiel of tablet. (Download deze via de appstore of google play).

 
Waar wij uw begrip voor vragen

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren en een veilige verkeerssituatie te kunnen bieden plaatsen wij gedurende onze werkzaamheden een 'korte' omleidingsroute en (tijdelijke) verkeersmaatregelen. Voor alle uit te voeren werkzaamheden is in de planning rekening gehouden met eventuele evenementen in de gemeente Reusel. Wij vragen uw begrip en medewerking tijdens deze uitvoeringsperiode voor eventuele hinder en/of overlast.

 

Tot slot aanvullende informatie

Met name via deze website en de eerdergenoemde Bouw App zullen wij u op de hoogte houden van de meest actuele stand van zaken met name voor wat betreft de verkeersmaatregelen.

 

Voor vragen over het project in zijn algemeenheid, specifieke vragen met betrekking tot de uitvoeringswerkzaamheden of het melden van klachten kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Gebr. Van Kessel Wegenbouw de heer Ben Fitters bereikbaar op nr. 06-11008555.

 

Gebr. Van Kessel Wegenbouw is belast met de uitvoering van “Groot Onderhoud N269” en communiceert daarover via de hierboven vermelde media. Op betreffende wegvak kunnen ook (onderhouds-) werkzaamheden door derden plaatsvinden met eventuele afsluitingen. De communicatie hierover geschiedt door derden.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.