Noordwaard

Nederland is goed beschermd tegen het water, maar dat is niet vanzelfsprekend. Vanuit het Deltaprogramma werken de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen daarom samen aan een nieuw Deltaplan. Het Ruimte voor de Rivier-project Noordwaard is een mooi voorbeeld van de vernieuwende, integrale wateraanpak.

Ontpoldering Noordwaard

De Noordwaard is gelegen aan de Nieuwe Merwede, ten westen van de gemeente Werkendam en ten noorden van het Nationale Park de Biesbosch. In 5 jaar tijd wordt de polder opnieuw ingedeeld en gewijzigd van een binnendijks naar een buitendijks gebied. Met als vertrekpunt de topografische kaart van 1905 wordt het oude krekenstelsel hersteld en worden oude cultuurhistorische elementen, zoals kades en dijken geaccentueerd. In het doorstroomgebied en langs (te herstellen) kreken kan op beperkte schaal (nieuwe) natuur zich ontwikkelen. Het water in de polder wordt hierdoor niet langer door een primaire waterkering beschermd, maar gaat tot het stroomgebied behoren bij waterstanden boven NAP +2,0 meter op de Nieuwe Merwede. Door de open verbindingen met zowel het Gat van de Noordklip aan de zuidoostzijde en de Nieuwe Merwede aan de noordzijde, komt de ontpolderde Noordwaard ook onder invloed van de dagelijkse getijdenwerking te staan.

Combinatie Noordwaard

Begin 2011 heeft Combinatie Noordwaard het contract van Rijkswaterstaat getekend om te starten met het ontpolderen van de Noordwaard. Combinatie Noordwaard is gevormd om het project integraal te kunnen benaderen en bestaat uit Boskalis, Martens en Van Oord, Van Hattum en Blankevoort en Gebroeders van Kessel. De planning van uit te voeren werkzaamheden loopt tot en met 2015.

Design & Construct conform UAV-GC 2005

De werkzaamheden die Combinatie Noordwaard gaat uitvoeren bestaan uit: grond nat en droog ontgraven, vervoeren en verwerken ten behoeve van aanleg kreken, dijken, terpen, wegen en watergangen en het uitvoeren van diverse bodemsaneringen. Ten behoeve van dit grondwerk zullen diverse woningen, schuren en andere objecten worden gesloopt en bomen en begroeiing worden verwijderd. Om de gehele polder bereikbaar te houden worden een aantal waterbouwkundige constructies gebouwd, zoals dijkbruggen, kreekbruggen, gemalen duikers en plankieren. Ook de wegen worden aangepakt. Hieronder vallen het verwijderen van verhardingen en wegfunderingen, het aanbrengen van bouwwegen, diverse wegverhardingen in asfalt en bestratingen.

Feiten en cijfers

De Noordwaard is één van de meest omvangrijke projecten binnen Ruimte voor de Rivier: 

  • 70 km kades en dijken 
  • 50 km nieuwe weg 
  • 29 terpen en maatwerkoplossingen 
  • 75 betrokken gezinnen 
  • 38 verkeersbruggen 
  • 12 gemalen 
  • 17 windwatermolens 
  • 80 km verlegde kabels en leidingen (distributienet) 
  • 10 km verlegde kabels en leidingen (stamvoeding) 
  • 4 miljoen m3 grondtransport (ca. 300.000 vrachtwagens)

Meer weten

Projectlocatie

Bekijk op kaart »

Gerelateerde items:

Projecten

   Alle projecten»

Beheer van de Noordwaard

Bekijk project»

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.