Start project rotonde N196 Amstelhoek

In opdracht van de provincie Utrecht is Gebr. Van Kessel gestart met de aanleg van een nieuwe rotonde bij de provinciale weg, N196, gelegen in Amstelhoek. Deze opdracht is recent verworven via een onderhandse aanbesteding. Het betreft een RAW-contract met een tweetal EMVI-componenten.

Eén van de EMVI-componenten was het bieden van een optimale oplossing voor het transport van het zand, dat bij het verwijderen van de voorbelasting vrij zal komen. In samenwerking met een andere VolkerWessels-onderneming, Mineralis, is een oplossing geboden om het zand snel en efficiënt te transporteren. De tweede EMVI-component was het behalen van een snellere opleverdatum. Het projectteam bij Gebr. Van Kessel heeft hiervoor het bouwproces heel kritisch bekeken en vond een manier om hieraan tegemoet te komen.

 

Gebr. Van Kessel zal de wegfundering opbouwen met een licht ophoogmateriaal. Deze maatregel was nodig omdat de draagkracht van de ondergrond gering is. Hierop wordt de wegfundering verder opgebouwd. Daarna wordt de asfaltverharding aangebracht. Tijdens het hele project wordt een goede afstemming tussen de diverse partijen gecompleteerd met een reële LEAN-planning van Samen Slimmer Bouwen.

 

Uiteraard wordt er tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk rekening gehouden met de weggebruikers. Er wordt daarom ook ‘s nachts en in het weekend volop gewerkt. Nadat de rotonde voltooid is, gaat Gebr. Van Kessel starten met de afwaardering van een gedeelte van de bestaande N196, waarbij de weg wordt ingericht als 30 kilometerweg. Deze nieuwe inrichting past beter bij de nieuwe, meer lokale functie die de weg gekregen heeft na omlegging van de N201.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.