Advies en Ontwerp

Het ontwerpen van een weg of plangebied begint als eerste bij schetsontwerpen. Dit geldt zowel voor in- of uitbreidingsplannen, de aanleg of reconstructie van een riool als voor wegen binnen en buiten de bebouwde en autosnelwegen. Wij kunnen u eventueel meerdere schetsontwerpen aanleveren met daarbij de onderliggende studies naar de voor- en nadelen van de diverse ontwerpen.
Trimble

Bij de uitwerking van een ontwerp kan gebruik gemaakt worden van 3-dimensionale ontwerpprogramma's of van simulatieprogramma's voor een verkeerskundig ontwerp.


Onze uitgebreide kennis en ervaring op deze vakgebieden draagt bij tot evenwichtige ontwerpen. Ontwerpen die financieel en technisch uitvoerbaar zijn!

 

Het aanvragen en verzorgen van benodigde vergunningen, overleg met andere instanties en belanghebbende, het verzorgen van informatiebijeenkomsten, het zijn allemaal werkzaamheden die bij ons onder het ‘kopje' ontwerp vallen en dus door ons uitgevoerd kunnen worden.

 

Steeds vaker kiest een opdrachtgever ervoor om de kennis en innovatie uit de markt te halen. Hiertoe wordt de RAW-systematiek veelal aan de kant geschoven en wordt een contract op basis van de UAV-GC in de markt gezet. Dit kan een contract zijn in de vorm Design en Constrct (D&C), Publiek Private Samenwerking (PPS) of Design Build Finance Maintain (DBFM). Deze contractvormen zijn voor veel partijen (zowel voor opdrachtgever als opdrachtnemer) vaak nieuw en vergt veel specialistische kennis.

Gebr. van Kessel gaat voor een geïntegreerde aanpak, hierbij worden sleutel-begrippen als kennis van zaken, haalbaarheid en risicoanalyse gehanteerd. Het spreekt voor zich dat dit altijd in samenspraak met de opdrachtgever gebeurt. De medewerkers van Gebr. van Kessel beschikken stuk voor stuk over een schat aan kennis en ervaring. Door deze knowhow te combineren met flexibiliteit en praktische instelling worden de wensen van de opdrachtgever snel vertaald en getoetst op haalbaarheid. 

News Alerts