Infrastructuur

Asfaltproductie en asfaltonderzoek zijn ondergebracht bij respectivelijk Asfaltproductie Hoogblokland en het daarbij behorende asfalt laboratorium. Bij de verwerking van het asfalt worden door Gebr. van Kessel Wegenbouw vier complete asfaltsets ingezet. Daarnaast bezit Gebr. van Kessel over ander materieel om de complete infrastructuele projecten uit te kunnen voeren.

Asfaltproductie

In feite berust het productieproces in de Asfalt Productie Hoogblokland op drie hoofd- elementen: doseren, drogen en verwarmen van het mineraal aggregaat (160 - 180 graden Celsius) en het mengen...

Lees meer»

Asfaltproducten

Naast de Asfalt Productie Hoogblokland staat het ultramoderne asfaltlaboratorium. Hier worden nieuwe CE-asfaltmengsels ontwikkeld en getest. Vooronderzoek en productiecontrole worden op een aparte...

Lees meer»

Asfaltverwerking

Het aanbrengen van een laag asfalt op zand, een fundering of een reeds aangebrachte verhardingslaag gebeurt machinaal met een asfaltspreidmachine.

Lees meer»

Oppervlakbehandeling

In 2007 is de NEN-EN 12271 norm geïntroduceerd. Dit is de Nederlandse norm voor ‘Oppervlakbehandeling van verhardingsoppervlakken’. Deze norm geeft de eisen weer die gesteld worden...

Lees meer»

Bermverharding

Voor het behoud van een wegverharding is het noodzakelijk bermen te onderhouden. Dit kan door een kleurrijke begroeiing, door het machinaal verlagen van bermen en het verharden van de bermen.

Lees meer»

Riolering

Gebr. van Kessel heeft ruime ervaring in rioleringswerkzaamheden. Dit geldt voor zowel nieuwe aanleg tijdens bouw- en woonrijp klussen, als ook het vervangen van riolering in binnenstedelijk...

Lees meer»

Grondstabilisatie

Holle ruimte onder beton of asfaltwegen kunnen ontstaan door wegspoelen van zandkorrels in zandlichamen. Bijvoorbeeld door breuken in een riool, water onder betonplaten, lekkende taludbekleding of...

Lees meer»

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.