Bermverlaging

Uitzetting en begroeiing van de bodem maken dat de wegbermen hoger kunnen liggen dan het wegdek. Het gevolg hiervan is dat de afvoer van regenwater steeds moeilijker wordt. Plassen blijven op de weg staan, waardoor er levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan als gevolg van aquaplaning en het opvriezen van natte weggedeelten.

In één werkgang

Onze bermverlagingsmachine herprofileert de berm onder het gewenste profiel. De hierbij vrijkomende grond kan bij voldoende bermbreedte ter plaatse worden verspreid of worden afgevoerd, dit alles gebeurt in één werkgang. Door de verspreiding ter plaatse van de afkomende grond vervallen de transport- en stortkosten.

Innovaties: de grondbank

Soms blijft opslag van afkomende grond noodzakelijk. Momenteel werkt IJzerman samen met Grontmij aan totstandkoming van de Grondbank. Licht-verontreinigde grond kan hiermee zonder tussenopslag rechtstreeks worden afgevoerd.

De grondbank is een innovatie in dienstverlening, het is een directe bestemming voor afkomende grond bij bermverlaging. Lopende bouwprojecten worden in kaart gebracht, waardoor licht verontreinigde grond een goede nieuwe bestemming kan krijgen.

ZOAB

Aan het verlagen van de bermen langs wegen met ZOAB worden bijzondere eisen gesteld. Daarom heeft IJzerman voor de transportband van zijn bermverlagingsmachine een speciale afdichtconstructie ontwikkeld. Deze constructie zorgt ervoor dat tijdens de uitvoering geen grond op het ZOAB terecht komt. De structuur van ZOAB brengt met zich mee dat zand en stof in het wegdek worden vastgehouden. Teveel achterblijvend vuil belemmert de waterafvoercapaciteit, met alle risico's van dien.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.