icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques
Nieuws · 26 juni 2020

Bouwteam bundelt expertise en gezamenlijke verantwoordelijkheid bij reconstructie Noordendijk in Dordrecht

In opdracht van de gemeente Dordrecht realiseert een bouwteam, bestaande uit Van Kessel Wegenbouw en ingenieursbureau Drechtsteden, momenteel een nieuwe fundering en asfaltverharding bij de Noordendijk in Dordrecht.

De opdracht is ons gegund na een bouwteamperiode. Tijdens deze periode werden expertise en gezamenlijke verantwoordelijkheid gebundeld om zo te komen tot een optimale werkmethode. De gemeente Dordrecht besloot aan te besteden in een bouwteamvorm omdat een gepaste werkmethode bij de dijk vereist is.

Het project heeft de nodige uitdagingen. Het te vernieuwen gedeelte van de dijk heeft een gewichtsbeperking en is hoog, steil en smal. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de trillingsgevoelige dijkwoningen die zich dichtbij de werkzaamheden bevinden. Op het gebied van de bereikbaarheid is er ook een uitdaging; de dijk heeft een beperkte toegang en de weg loopt hier dood. In het voortraject heeft een bouwteam uitvoerig naar deze uitdagingen gekeken. Het team zorgde voor een mooie mix van input vanuit aannemer en opdrachtgever. Ook interne experts zijn aangeschoven, bijvoorbeeld ten behoeve van de calculatie en de uitvoering. Onze deelneming APH bv (De asfaltcentrale in Hoogblokland) is tevens aangehaakt om advies te geven op het gebied van asfalt. Uiteindelijk kwam het bouwteam met een concrete scope, met betrekking tot bestek, tekeningen en vooronderzoeken die garant staat voor een optimale werkmethode en realisatie van het project.

Ten behoeve van de bereikbaarheid worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden voor de bouwvak afgerond.

Voor meer informatie zie ook: www.dordrecht.nl/noordendijk