icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques
Nieuws · 10 mei 2023

Gebr. Van Kessel Onderhoud (onderdeel van VolkerWessels) voor vijf jaar verantwoordelijk voor monitoren en onderhouden Rijkswegen West-Brabant

Gebr. Van Kessel Onderhoud ontving de definitieve gunning voor het contract ‘het monitoren en in stand houden van de rijkswegen in West-Brabant’. Een mooie vervolgstap op het in januari ondertekende contract Variabel onderhoud Rijkswegennet Zuid-Nederland' door KWS.

foto1 (002).png

De doelstelling van het werk luidt; Het meerjarig in stand houden, monitoren en inspecteren van en rapporteren over de toestand van het Areaal in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland perceel West. Tevens worden de huidige onderhoudsregimes samen met Rijkswaterstaat geanalyseerd en daar waar mogelijk geoptimaliseerd. In totaal gaat het om ca. 250 kilometer aan rijkswegen.

 

Maximale scores

Op drie van de vier bij de inschrijving behorende plannen, samenwerkingsklimaat, inzicht geven en adviseren, is een tien gescoord. Opdrachtgever Rijkswaterstaat had onder andere een hoge waardering voor de onderdelen samenwerking, optimaliseren onderhoudsregimes, areaaldata op orde en proces voor verrekenbare werkzaamheden.

Hans Kruijssen tendermanager KWS; ‘Met het aannemen van dit contract zetten wij als Gebr. Van Kessel Onderhoud sterk in op een optimale samenwerking binnen de totale onderhoudsketen door opdrachtgever Rijkswaterstaat en Gebr. Van Kessel Onderhoud.’

Een optimale samenwerking

Ook dit contract valt onder de nieuwe generatie onderhoudscontracten van Rijkswaterstaat. Binnen deze contracten staan de volgende waarden centraal; veiligheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, klanttevredenheid, duurzaamheid & milieubewustheid en borging van de netwerkkwaliteit. 

 

Met deze nieuwe vorm van samenwerking van Rijkswaterstaat wordt ingezet op optimale samenwerking, elkaars kennis benutten en samen zo veel mogelijk waarde toevoegen, in plaats van het puur uitvoeren van het werk.

foto2 (002).png

Werkzaamheden

Een team van experts van Rijkswaterstaat, Gebr. Van Kessel Onderhoud en KWS, werkt de komende periode aan de mobilisatie- en transitiefase van het contract, waarna vanaf 1 december 2023 wordt gestart met de uitvoerende werkzaamheden. Deze bestaan onder andere uit het schouwen, inspecteren, rapporteren, doen van groenonderhoud, onderhoud aan de openbare verlichting en pompinstallaties.

Daarnaast zal KWS-dochteronderneming Wilchem de calamiteitenorganisatie uitvoeren.