icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques
Nieuws · 18 september 2020

Optimale grondwaterstand door peilgestuurde drainage

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek heeft de afgelopen periode ca. 16 km drainage aangelegd bij een particuliere klant in de regio. Het aangelegde systeem is peilgestuurd, waardoor de grondwaterstand op het perceel voortaan beter geregeld kan worden. Het perceel is hierdoor in het voorjaar eerder en in het najaar langer begaanbaar. Bovendien kan de neerslag in de droge zomerperiode beter worden vastgehouden.

Er is bij dit project gekozen om 40cm drainagezand op de drain aan te brengen ten behoeve van de vergroting van de drainage- en infiltratiecapaciteit. Door het gebruik van drainzand neemt de buffercapaciteit van het systeem toe. De circa 50 drains zijn met T-stukken verbonden aan een hoofddrain, die weer verbonden is aan de peilgestuurde put. Door middel van deze put kan de grondwaterstand geregeld worden.

Voor het project is van te voren een vakkundig GPS-ontwerp gemaakt. Na afloop van het project zijn revisietekeningen gemaakt die veranderingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp helder aangeven.