icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques
Nieuws · 21 september 2021

Tijdelijke grondwateronttrekking bij stikstofinstallatie Gasunie

Gasunie breidt haar stikstofinstallatie in Zuidbroek uit. Van Kessel Bronbemaling verzorgt hier sinds begin 2020 de tijdelijke grondwateronttrekking. Onze bemaling is opgebouwd uit een installatie bestaande uit horizontale drainage en een installatie bestaande uit verticale filters. Het horizontale systeem wordt toegepast op het open terrein waar zich weinig ondergrondse obstakels bevinden en het verticale systeem op het terrein van het naastgelegen Gasuniestation.

Feiten en cijfers

  • Verpompt grondwater: ca. 990.000.000 liter
  • Peilbuizen t.b.v. monitoring omgeving en werkputten: 62 stuks
  • Diepdrainage: 4900 m¹
  • Filterbemaling (8m-mv): 1100 m¹
  • Ingezette bemalingspompen: 53 stuks

Afhankelijkheid Groningengas verminderen

Nederland importeert gas vanuit het buitenland om de afhankelijkheid van Groningengas te verminderen. Dit buitenlandse gas heeft een andere samenstelling dan ons eigen gas en kan niet zomaar in onze huishoudelijke apparaten toegepast worden. Daarom wordt het gas vermengd met stikstof, zodat het dezelfde samenstelling krijgt als het Groningengas. Hierdoor kan het aardgas in onze CV- ketels en gasfornuizen gebruikt worden.

Project mengstation Zuidbroek

Het project ‘Stikstof mengstation Zuidbroek 2’ is gegund aan een joint venture van Visser & Smit Hanab en A. Hak (Combinatie Mengstation Zuidbroek, oftewel ‘CMZ2’). Deze combinatie verzorgt de bouw van het mengstation inclusief bijbehorende gebouwen en het leidingwerk. Van Kessel Bronbemaling verzorgt de tijdelijke grondwateronttrekking.

 

In opdracht van Gasunie