icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques
Nieuws · 04 november 2022

Update Bouwteam Lange Nieuwstraat Tilburg

Gebr. Van Kessel Wegenbouw werkt sinds 2020 in bouwteam samen met Gemeente Tilburg, Ingenieursbureau Cleverland en Plein Civiel om het gebied rondom de Lange Nieuwstraat in Tilburg een totale facelift te geven. Zo wordt o.a. de complexe ondergrondse infra opnieuw ingedeeld om ruimte te maken voor waterberging, infiltratie en Blauwe Aders. De straten krijgen een nieuwe verharding en waar mogelijk wordt deze vervangen door groen.

Aan de hand van ambtelijke en technische doelstellingen zijn we gezamenlijk met het ontwerp aan de slag gegaan, daarbij hebben we intensief de mening van bewoners middels burgerparticipatie gewogen en vertaald naar het ontwerp. Om deze doelstellingen mogelijk te maken is er in het bouwteam extra tijd gestoken in het herschikken van de ondergrond. In een stedelijk gebied heb je te maken met een samenkomst van kabels en leidingen van allerlei partijen. Door vroegtijdig met o.a. de NUTS-bedrijven samen te werken zijn we tot een breed gedragen ontwerp gekomen. Op een paar deelgebieden na is dit ontwerp volledig afgerond en zijn we inmiddels bezig met de realisatie van de derde deelopdracht.

Om hinder te voorkomen combineren we onze werkzaamheden met de NUTS-bedrijven. Een mooi voorbeeld is de bodemsanering welke we vooruitlopend op ons eigen werk met de NUTS gecombineerd hebben. Dit leverde een optimale werksituatie voor de NUTS-bedrijven op met doorlooptijd verkorting en minder hinder als resultaat.

Gemeente Tilburg vindt het belangrijk dat burgers worden betrokken bij het ontwerp en meedenken in het inrichten van de klimaat adaptieve woonwijk. De straat is straks goed voorbereid op toekomstige klimaatveranderingen, zoals wateroverlast door zware regenval of hitteoverlast door hoge temperaturen.

Bewoners hebben aangegeven graag meer bomen en groen in de straten te zien. Daarom blijven bestaande bomen zoveel mogelijk behouden en komen er op verschillende plekken nieuwe plantvakken en bomen. Het groen is niet alleen belangrijk voor een fijne uitstraling in de wijk, maar ook voor een gezonde, groene omgeving voor mens en dier.

Op deze manier maken we een stukje Nederland nóg mooier en klaar voor de dag van morgen. Benieuwd naar het hele project? Klik dan hier: https://bit.ly/3DMNIoM.