icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques
Nieuws · 30 oktober 2020

Van Kessel Bronbemaling verzorgt spannings- en retourbemaling voor Gasunie in Sliedrecht

In opdracht van Gasunie voert VolkerWessels-onderneming Visser & Smit Hanab reconstructiewerkzaamheden uit in Sliedrecht. Hier wordt het afsluiterschema vervangen. Van Kessel Bronbemaling is aangehaakt voor de spannings- en retourbemaling. Een technisch interessante klus voor ons bronbemalingsteam, mede doordat de omgeving zettingsgevoelig is; de bovenste grondlagen bestaan hier namelijk uit de slappe grondsoorten.

Spanningsbemaling

De reconstructiewerkzaamheden aan het gastransportnet vinden plaats in een bouwkuip, die rondom voorzien is van een tijdelijke stalen damwand. Om een bouwkuip te creëren werd veel grond afgegraven. De bovenste grondlagen in dit gebied bestaan uit de slappe grondsoorten veen en klei. Als gevolg van het ontgraven van de grond ontstaat een negatief evenwichtsverschil. Door inzet van zes deepwell-bronnen worden de risico’s hiervan gemitigeerd om te voorkomen dat de bouwput volloopt met grondwater.

Monitoring

Om de invloed van de wateronttrekking op de omgeving inzichtelijk te houden wordt de locatie uiteraard 24/7 gemonitord. Hiervoor is, in nauwe samenwerking met het ingenieursbureau BTG, een speciaal monitorings- en besturingssysteem aangelegd; onze Bemaling Monitorings Unit (BMU). Aan de dimensionering van het systeem en de berekening van actiewaarden gingen maanden vooraf. De aanleg van het systeem ter plaatse vereiste tevens de nodige kennis en expertise en heeft enkele weken in beslag genomen. De omgevingsmonitoring is geïnstalleerd in vier verschillende richtingen, met peilbuizen in iedere windrichting van de onttrekkingslocatie. Alle omgevingspeilbuizen zijn voorzien van een stand-alone installatie; deze elektronische waterdruksensor verstuurt data draadloos naar een server. De gegevens zijn direct (online) inzichtelijk voor ons en onze opdrachtgever. Bij overschrijding van een waarde wordt er een melding verstuurd vanuit de BMU.

Retourbemaling

Van Kessel Bronbemaling zorgt bij dit project ook voor de retourbemaling. Het gebied wordt omringd door 24 oranje gekleurde retourbronnen, die zoveel mogelijk water weer terug in de grond brengen. De retourbronnen staan rondom de onttrekkingslocatie, op een afstand van 50 tot 150 meter, met een onderlinge afstand van ca. 25 meter. Voordat het opgepompte water geretourneerd wordt, wordt het water gezuiverd door een 350 m³ ontijzerings-installatie. Ook dit proces wordt aangestuurd en gemonitord via de BMU.

De werkzaamheden zullen aan het einde van dit jaar worden afgerond.