icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques
Nieuws · 14 juli 2023

Werken onder hoogspanning voor Van Kessel Bronbemaling

In het gebied ten zuiden van de Neder-Rijn is Van Kessel Bronbemaling (onderdeel van Gebr. Van Kessel) betrokken bij een Volker Energy Solutions project. Zij zijn hier namelijk bezig met de vervanging van 150 kV-kabels. Deze kabels liggen vanaf het Tennet station in Dodewaard richting het oosten. Het tracé van deze kabels loopt deels in de uiterwaarden van de rivier, in de nabijheid van Randwijk en Heteren. De kabels worden vervangen middels werkputten, die door Van Kessel Bronbemaling worden drooggemaakt en gehouden.

Omdat in deze regio de bodemopbouw plaatselijk sterk verschillend is, en er in de nabijheid van een grote rivier gewerkt wordt, dient per werkput bepaald te worden welk type bemaling nodig is. Hierbij komt het specialisme van Van Kessel Bronbemaling en specifiek van de medewerkers goed tot zijn recht! De stroomkabels zijn in het verleden dubbel aangelegd. Daardoor kan de vervanging gefaseerd aangepakt worden. Vorig jaar is de kabel in westelijke richting vervangen. Dit jaar is dit in oostelijke richting het geval.

 

We zijn ons, als Van Kessel Bronbemaling, bewust van het belang om de putten droog te maken en te houden. Werken in een droge put is voor elke aannemer altijd het ideaal, maar bij dit soort specifieke werkzaamheden een must. Om te zorgen dat de werkputten droog blijven vindt er een continue monitoring plaats. Bij elke werkput worden peilbuizen geplaatst, die voorzien zijn van onze BMU (bemalings-, monitoringsunit), in combinatie met een alarmering. Met dit systeem kan indien nodig tijdig ingegrepen en bijgestuurd worden.

Van Kessel Bronbemaling is ook voor uw project de juiste partner voor al het watermanagement. Neem contact op met onze specialisten via Bronbemaling@kessel.nl