icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques

CO2-reductie/duurzaamheid

Gebr. Van Kessel staat voor maatschappelijk verantwoord en veilig ondernemen. Binnen ons bedrijf is er aandacht voor milieu, de mens en maatschappelijke vraagstukken. Ook duurzaamheid staat hoog op de agenda. Als moderne bouwonderneming zoeken wij continu naar mogelijkheden en initiatieven om ons duurzaamheidsprofiel te verhogen.

Duurzaam

Gebr. Van Kessel streeft een efficiënt gebruik van (grond)stoffen na. Om invulling te geven aan energiebesparing worden jaarlijks reductiedoelstellingen vastgesteld waarbij de reductie van CO2-emissie van eminent belang is.

CO2-prestatieladder
Wij vinden het belangrijk om continu concrete stappen te zetten als het gaat om CO2-reductie op het werk. Een mooi onderdeel hiervan is de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder is een instrument voor bedrijven om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Gebr. Van Kessel is in bezit van het CO2-bewust-certificaat, niveau 5. Wij investeren graag in innovatief en duurzaam materieel, technieken en producten (zie ook onze innovatie-pagina). Ook door het aannemen van duurzame projecten werken wij aan verbetering van een leefbaar en bereikbaar Nederland. 

Het CO2 beleid binnen de gehele organisatie is een onderdeel van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Voor meer informatie over onze reductie-doelstellingen en CO2-beleid, klik hier

Milieubeleid
Het milieubeleid, dat deel uitmaakt van het KAM-beleid (kwaliteit, arbeid en milieu), is actief verspreid onder de medewerkers van de organisatie en onder hen die diensten voor Gebr. Van Kessel verrichten. Het beleid wordt jaarlijks getoetst op actualiteit en wordt, waar nodig, bijgesteld. De invulling van het milieubeleid is gericht op het zo min mogelijk overlast geven aan de milieucompartimenten water, lucht en bodem. Dit alles op basis van het ALARA-principe (As Low As Reasonable Achievable). 

Duurzame projecten
Ook onze projecten zijn duurzaam! Een mooi voorbeeld is de realisatie van het nieuwe duurzaamheidsplein in Oss. De realisatie van deze milieustraat, met een oppervlakte van 18000m2, is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de medewerkers van het plein en de bouwpartners van de gemeente.

Een mooi project dat ons als aannemer meteen aansprak. Het nieuwe duurzaamheidsplein is met haar combinatie van een milieustraat, een kringloopbedrijf en een demontagehal, uniek in Nederland. Op het plein werken talloze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van de gemeente Oss, Landerd en Kringloopbedrijven Maasland samen. Door social return kunnen deze mensen samenwerken en tellen zij echt mee.

Innovaties

Om onze woorden om te zetten in daden hebben wij verschillende innovaties op het gebied van milieu, hergebruik en duurzaamheid. Kijk op onze innovaties pagina om hier meer over te lezen. 

Iedereen is welkom

Prestatieladder sociale ondernemen (PSO)
De PSO is expliciet gericht op de arbeidsparticipatie van alle mensen. Het bieden én vergroten van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vinden het belangrijk om iedereen te betrekken bij onze organisatie. Wij zijn dan ook in bezit van het certificaat PSO Trede 3. Met trede 3 zijn wij koploper als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam dan bij organisaties in dezelfde klasse van grootte.

“Waarom zou je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geen kans geven? Wij hebben inmiddels gezien dat social return kan leiden tot het vinden van onontdekte pareltjes op de arbeidsmarkt. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is dit juist een welkome aanvulling.”
- Francien de Wit, Hoofd P&O