icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques

Veiligheid

Veiligheid begint bij houding en gedrag in de hele organisatie. Het is belangrijk om bewust om te gaan met veiligheid en een open en veilige werksituatie te creƫren. Een werksituatie waar iedereen elkaar durft aan te spreken op ieders veiligheidshouding en gedrag. Veiligheid moet in alles wat wij doen verweven zitten. Zodat de veiligheid van onze eigen mensen, inhuurkrachten, onderaannemers en de omgeving gegarandeerd is.

WAVE

Wees Alert Veiligheid Eerst

Bij Gebr. Van Kessel wordt constant gefocust op het veiligheidsbewustzijn door middel van het VolkerWessels-veiligheidsprogramma WAVE. Veiligheid heeft altijd de hoogste prioriteit: we werken veilig of we werken niet.

Van iedereen die voor Gebr. Van Kessel werkt, verwachten wij dat zij zich verantwoordelijk voelt voor de veiligheid en hier proactief aan bijdraagt. Ons beleid is gericht op het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële en milieuschade. Dit geldt zowel voor eigen medewerkers als voor derden. Iedere werknemer kent ons introductieboekje met de belangrijkste veiligheidsregels en het bijbehorende sanctiebeleid.

Constant aandacht
Er wordt vanuit diverse functies aandacht besteed aan veilig werken. Daarnaast wordt jaarlijks voor de hele organisatie een KAM-jaarplan opgesteld om doelstellingen, procedures en regelgeving omtrent kwaliteit, arbeidsomstandigheden en het milieu te borgen. Middels toolboxmeetings worden regels en voorschriften met elkaar besproken. Deze bijeenkomsten zorgen er mede voor dat wij veiligheid nooit uit het zicht verliezen.

Risico analyse
Om de individuele werknemer goed te informeren over de risico’s op de werkplek is voor diverse functies een risicoanalyse gemaakt. In deze analyses zijn de risico’s aangegeven, samen met de veiligheidsmaatregelen, die de werknemer (en leidinggevende) moeten nemen om veilig te kunnen werken.

VCA
Alle werknemers in de uitvoering zijn bij ons in het bezit van het diploma 'Basisveiligheid VCA' . Leidinggevenden in de uitvoering beschikken ook over het diploma 'Veiligheid voor leidinggevenden VCA'.

Zie jij mij sticker

Zie je mij, zie ik jou
Op al het grote rijdende materieel van Gebr. Van Kessel wordt de 'Zie je mij, zie ik jou' sticker aangebracht. Deze sticker moet ervoor zorgen dat onze medewerkers tijdens hun werkzaamheden nogmaals op de veiligheid worden gewezen.

Kledingvoorschriften
Naast de bovenstaande maatregelen beschikken onze medewerkers over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's). De pbm’s zijn afgestemd op de uit te voeren werkzaamheden.

Wij streven naar veilige projecten met eenduidige veiligheidsregels en zonder ongevallen. Daarom geldt  een algehele veiligheidshelmplicht op alle (bouw)locaties van Gebr. Van Kessel. Ook onderaannemers en leveranciers dienen zich te houden aan deze regel.  

"Soms zijn er situaties waarbij je twijfelt aan de veiligheid. Maar door elkaar scherp te houden, kom je er wel"
- Uitvoerder