icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques

Bronbemaling

Van Kessel Bronbemaling is specialist in bemalingswerkzaamheden en het oplossen van grondwaterproblematiek. Met eigen materieel zorgen wij dagelijks voor een droge en veilige werkplek voor de opdrachtgever. De bemaling van een bouwput, bouwkuip of leidingtracé heeft als doel de heersende grondwaterstand tijdelijk te verlagen. Met behulp van verticale filters, horizontale drains, open bronnen of deepwell-bronnen kunnen de watervoerende lagen worden bereikt. Afhankelijk van de diepte, de bodemgesteldheid en de aanwezigheid van waterspanning worden dergelijke lagen bemalen met bovengrondse pompen of onderwaterpompen. Wij kunnen voorzien in systemen welke reiken tot elke gewenste diepte.

Horizontale bemaling

Horizontale bemaling passen wij over het algemeen toe bij de aanleg van kabels en leidingen of in bouwkuipen waar het infrezen van drains infrastructureel mogelijk is. Door middel van een...

Lees meer

Verticale filterbemaling

Door het plaatsen van verticale onttrekkingsfilters, al dan niet met een omstorting, handmatig of machinaal aangebracht, kan het grondwaterpeil worden verlaagd naar gewenst niveau met behulp van...

Lees meer

Spanningsbemaling

Bij spanningsbemaling wordt de waterspanning tijdelijk verlaagd.

Lees meer

Deepwell-bemaling

Deepwell-bemaling wordt toegepast op plaatsen waar de grondwaterstand tot op grotere diepte of met grotere debieten verlaagd dient te worden.

Lees meer

Retourbemaling

Retourbemaling passen wij onder andere toe ter voorkoming van negatieve effecten in de omgeving als gevolg van een grondwateronttrekking. Het opgepompte bemalingswater wordt in de nabijheid in de...

Lees meer

Open bemaling

Bij open bemaling voeren wij overtollig grondwater af.

Lees meer

Ontijzering

Voordat het opgepompte grondwater mag worden geloosd op het oppervlaktewater moet het in veel gevallen ontijzerd worden. Hiervoor heeft Van Kessel Bronbemaling ontijzeringssystemen (strofilters)...

Lees meer

Monitoring en advies

Indien gewenst monitoren wij de grondwaterstanden 24/7. Dit doen wij middels sensoren welke gemonitord worden vanuit een peilbuis. Voor digitale metingen maken wij gebruik van een telemetrische...

Lees meer

Tijdelijke pompvoorziening

Onze indrukwekkende pompenvloot van ruim 500 pompen maakt ons flexibel en stelt ons in staat opdrachtgevers te ontzorgen bij projecten. Onze pompen zijn 24/7 inzetbaar bij calamiteiten, tekort aan...

Lees meer