icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques

Drainage

Een duurzaam waterbeheer wordt steeds belangrijker. Daarbij is drainage een belangrijk hulpmiddel voor het verkrijgen van het gewenste grondwaterpeil. Dit kan door middel van klassieke drainage (uitgebreidere drainage) die is voorzien van een onderbemaling. Ook regelbare drainage is één van de toepassingen die ervoor zorgt dat het grondwaterpeil op niveau blijft.

Horizontale drainage

Bij horizontale drainage worden buizen die voorzien zijn van een drainage filter door middel van een kettinggraver of sleufloos in de grond geplaatst. De drainagebuizen kunnen tot een diameter van 160 mm aangebracht worden met een sleufopvulling van zand, grind of een ander vulmateriaal. Het aanbrengen van deze ribbeldrainbuizen kan exact en nauwkeurig geschieden met behulp van moderne GPS-systemen.

Machinepark drainage

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek beschikt over diverse machines ten behoeve van het aanbrengen van horizontale drainage:

  • Mastenbroek, kleine kettinggraver, geschikt voor het aanbrengen van drainage tot een diepte van 1,20 meter;
  • Steenbergen, kleine kettinggraver, geschikt voor het aanbrengen van drainage tot een diepte van 1,50 meter;
  • Mastenbroek, sleufloze machine, geschikt voor het sleufloos aanbrengen van drainage van 0,40 meter diep tot een diepte van 1,70 meter;
  • Mastenbroek, kettinggraver, geschikt voor het aanbrengen van drainage van 0,40 meter diep tot een diepte van 1,90 meter;
  • Steenbergen, diepgraver, geschikt voor het aanbrengen van drainage van 2,00 meter diep tot een diepte van 5,80 meter;
  • Steenbergen, diepgraver, geschikt voor het aanbrengen van drainage van 3,50 meter diep tot een diepte van 8,00 meter.
Drainagemethode

Drainagemethodes

Voor het verkrijgen van het gewenste grondwaterniveau, heeft Van Kessel Sport en Cultuurtechniek een scala aan specialistisch drainagematerieel voorhanden, waarmee iedere locatie op de meest efficiënte wijze kan worden bewerkt.

Regelbare drainage/Peilgestuurde drainage
Goede ontwatering is voor de landbouw erg belangrijk, maar droogte is funest voor de oogst. Conventionele drainage heeft als nadeel dat in een droge periode een te snelle ontwatering kan leiden tot opbrengstverlies van de oogst. Met regelbare drainage kan dit probleem opgelost worden. Hiermee kan namelijk het grondwaterpeil worden verhoogd om het water beter vast te houden en, indien nodig, weer worden verlaagd. Door het toepassen van regelbare drainage kunnen minder sloten worden aangelegd. Daarnaast wordt met dit systeem gebiedsverdroging tegengegaan en  heeft het vasthouden van water een positief effect op de waterkwaliteit.

Diepdrainage
Diepdrainage is een techniek die toepasbaar is voor zowel drainage als bronnering. Diepdrainage wordt veelal gebruikt in de aannemerij voor het droog uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast wordt diepdrainage toegepast voor het onttrekken van grondwater om een perceel te beregenen. Hierbij wordt de drain veelal dieper aangelegd dan met een conventionele drainmachine haalbaar is. Met de mogelijkheden van het machinepark van Van Kessel Sport en Cultuurtechniek kan deze drain tot een diepte van 8 meter worden aangebracht.

Onze diepgravers worden ook ingezet om infiltratiedrains aan te brengen. Deze worden veelal gebruikt bij nieuwbouwprojecten, waar grote delen van het te ontwikkelen perceel worden verhard of bebouwd, waardoor de natuurlijke infiltratie wordt belemmerd. Door het aanbrengen van drains onder de stoorlagen wordt dit tekort gecompenseerd. Van Kessel Sport en Cultuurtechniek heeft al vele projecten gerealiseerd, hierdoor kunnen wij u met een gedegen advies bijstaan.

Sportvelddrainage
Sportvelddrainage wordt veelal met een kleine kettinggraver aangebracht. Vele kilometers zijn al door Van Kessel Sport en Cultuurtechniek  aangelegd op verschillende sportparken in Nederland en daarbuiten. Of het nu gaat om golfbanen, voetbalvelden of andere sportaccommodaties, wij zijn er voor uitgerust.

Het materieel is dusdanig ontworpen, dat met het aanbrengen van de drain gelijktijdig voor eventuele grondafvoer wordt gezorgd en de sleufvulling wordt aangebracht.

Onderhoud drainage
Wij onderhouden ook drainagesystemen. Voor het reinigen beschikken wij over een doorspuitinrichting die reinigt met een lage waterdruk (5 - 10 bar). Deze inrichting wordt hydraulisch aangedreven. Dit is de beste methode om drainage te reinigen, maar is  niet altijd toepasbaar. Soms  dient de drainage gereinigd te worden met een doorspuitinrichting, die reinigt met hoge druk. Het nadeel hiervan is dat de inrichting zich door de waterkracht zelf naar binnen spuit en ter plaatse van een bestaande beschadiging aan de drain nog meer schade veroorzaakt. De beste resultaten worden behaald op het moment dat de drainage water afvoert, waardoor de leidingweerstand zo laag mogelijk is.

Controle op breuk of verstoppingen in de drainage voeren wij uit door middel van doorsteken of, indien mogelijk, met een camera.

Landbouwdrainage
Bij landbouwdrainage wordt, door het aanbrengen van drainage, het landbouwperceel eerder en langer bewerkt waardoor er meer geoogst kan worden.

Er zijn verschillende uitvoeringsmethoden om de drainage aan te brengen. Dit kan door middel van een sleufloze techniek of door middel van een kettinggraver. Het voordeel van een sleufloze techniek is dat er geen of weinig grond vermengd wordt. Door middel van een V-ploeg wordt de drain aangebracht. Echter kan met deze machine  geen zand rondom de drain aangebracht worden. Met een kettinggraver kan dit wel. Afhankelijk van de grondslag en het aan te planten gewas kan dit een belangrijke verbetering zijn in de waterhuishouding van het perceel. Aan de hand van grondig vooronderzoek kan een op maat gemaakt advies  gegeven worden over de uitvoeringsmethode.

Contactgegevens