icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques

Services

Naast onze andere genoemde werkzaamheden voeren wij ook service-werkzaamheden uit. Hieronder verstaan wij het routinematig beheersen van voorziene en onvoorziene risico’s die het functioneren en presteren van het areaal kunnen bedreigen. Gezond verstand en goed huisvaderschap zijn de basis hiervoor.

Onze allround serviceploegen vervullen mede deze rol en hebben daarbij o.a. de volgende taken:

Schouwen, inspecteren en adviseren
Niet alleen schouw- en inspectieapplicaties, maar ook systemen als OMS, BMS en GIS zijn niet meer weg te denken. Wij voeren onze schouw- en inspectiewerkzaamheden uit met een eigen ontwikkeld Onderhouds-Management-Systeem. Hierin worden tevens de gegevens vanuit onze schouwers verwerkt. Zij zijn dagelijks onze oren en ogen van het te onderhouden areaal.

Direct herstel
De serviceploegen zijn in staat om 80% van de schouwmeldingen direct te verhelpen. Dit houdt in dat het object, kort na de constatering, weer beschikbaar is. Gebreken die niet direct kunnen worden hersteld krijgen een werkopvolging en worden in het routinematige proces meegenomen.

Verkeersmaatregelen
De korte lijnen tussen onze verkeersmanagers, de uitvoering van de verkeersmaatregelen en de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden borgen een veilige omgeving voor de weggebruikers en onze eigen medewerkers. Ons materieel bestaat onder meer uit botsabsorbers, actiewagens, vluchtstrookwagens, tekstwagens, mobiele verlichtingen, bebakeningen en (tijdelijke) bebordingen. Verder beschikken wij over een ruime voorraad aan wegmeubilair en bebakening c.q. bebording om in voorkomende gevallen direct te kunnen acteren.

Wet Natuur Beheer
De aanwezige flora en fauna zijn een belangrijk aandachtspunt tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden. Uiteraard wordt er alvorens de werkzaamheden in uitvoering te nemen, een ‘flora en fauna scan’ uitgevoerd. Onze uitvoerende medewerkers beschikken minimaal over de opleiding Wet Natuurbescherming niveau 1.

Contactgegevens