icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques

Wegenonderhoud

Voor een schone en veilige weg is dagelijks onderhoud nodig. Wij ontzorgen onze opdrachtgever met het totaal onderhouden van wegen en terreinen waarbij, indien gewenst, onderscheid kan worden gemaakt tussen vervangend en verzorgend onderhoud.

Vervangend onderhoud
Onder vervangend onderhoud valt het recht leggen van een stoeptegel tot aan het compleet asfalteren van een terrein of weg(deel).

Verzorgend onderhoud 
Van het functioneel houden van hemelwaterafvoer via het verwijderen van grafitti tot aan het opruimen van het zwerfvuil, Gebr. Van Kessel Onderhoud staat synoniem voor totaalonderhoud.  

Het verzorgend onderhoud is als volgt onder te verdelen:

  • Onkruidbeheersing middels hete lucht en/of borstelen
  • Reinigen van hemelwaterafvoersystemen (kolken zuigen/riool reinigen)
  • Reparatie, vervanging en reiniging van wegmeubilair, bebakening en bebording
  • Reinigen van goten, wegdek, midden geleiders, etc.
  • Ruimen van grof- en zwerfvuil en ledigen van afvalbakken
  • Verwijderen van graffiti
  • Onderhoud en reparatie aan faunavoorzieningen

Naast bovenstaand hebben wij ook een aantal specialismen op het gebied van verzorgend onderhoud (zoals tussel wassen). Ga naar onderhoud specialismen om hier meer over te lezen.

Contactgegevens