icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques

Samenwerkingen en contractvormen

Hoe eerder wij bij een uit te voeren werk worden betrokken, des te eerder kunnen wij mee denken in oplossingen. Een bouwteam of een raamovereenkomst vraagt een andere kijk op het werk dan een traditioneel bestek. We geven gezamenlijk invulling aan uitdagingen waarbij we elkaars kwaliteiten optimaal benutten.

Bouwteam

Onze instapmomenten en rollen in bouwteams zijn flexibel. Van een kleine (uitvoering)adviseurs rol tot een compleet ontwerptraject. Samen bepalen we de kaders van de bouwteam opdracht op basis van uw klantwensen. Met een robuuste planning, transparantie over bouwteam- en projectkosten, een duidelijke risicoverdeling en praktijk kennis dragen we bij aan het projectsucces.

RAW-UAV

Wij zijn als organisatie opgegroeid met deze contractvorm. Het is een blauwdruk geworden voor de inrichting van ons bedrijf. Het geeft ons de gerichte uitvoeringskaders mee in de vorm van het bestek. Op basis van het RAW bestek bereiden wij de werkzaamheden voor en voeren ze uit. Voorziet u een RAW raamovereenkomst (OMOP)? Dan voorzien wij u van een praktische en gedegen advies voor de (onderhoud)werkzaamheden.

UAV-GC

Onder de vlag van de UAV-GC werken wij het ontwerptraject uit, verzorgen de vergunningen, bereiden de werkzaamheden voor, voeren ze uit en leveren aantoonbaar op. Ons instapmoment voor het ontwerp (SO, VO of DO) wordt mede bepaald door de gekozen contractvorm (E&C of D&C). Voor DBM en Prestatiecontracten richten wij het assetmanagement in en voeren meerjarig de beheer en onderhoudswerkzaamheden uit.

Meer informatie nodig?

Wij hebben ruime ervaring met het werken in een bouwteam of met andere contractvormen. Mocht je hier vragen over hebben of samen met ons in een bouwteam willen in het volgende project. Neem contact met ons op!