icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques

Waterbuffels in de Noordwaard

Waterbuffels zijn een belangrijk onderdeel van het natuurgebied de Noordwaard. Op 6 april 2016 arriveerden de eerste waterbuffels. Inmiddels is deze groep al aardig uitgebreid.

Eerste waterbuffels in de Noordwaard

Rijkswaterstaat, opdrachtnemer Gebr. van Kessel Onderhoud en Free Nature organiseerden gezamenlijk de inzet van de grazers. Na de oplevering van de Noordwaard in 2015 heeft Rijkswaterstaat als beheerder het onderhoud ingepland. Dit onderhoud is enerzijds gericht op het behouden van de functie als waterberging/doorstroming en anderzijds op duurzaam natuurbeheer. Samen met Gebr. van Kessel Onderhoud zijn de plannen voor het onderhoud uitgewerkt. Begin 2016 zijn de werkzaamheden gestart. Inmiddels zijn er volop water- en weidevogels in het gebied en ontwikkelt de natuur zich voorspoedig.

Oog in oog met een waterbuffel
Op woensdag 6 april 2016 zijn de eerste zes waterbuffels gearriveerd in de Noordwaard. Een dag later volgden er nog negen. Deze 15 waterbuffels houden samen met 15 Schotse Hooglanders en 15 Konikpaarden de vegetatie in natuurgebied en waterberging De Noordwaard kort. Het is voor het eerst dat in Nederland waterbuffels als grazers worden ingezet. Twee waterbuffels namen meteen een bad in een slootje. Eén van hen zwom recht op de belangstellenden af. Die stonden oog in oog met een waterbuffel.

Onderzoek

Vanuit Free Nature, verantwoordelijk voor het begrazingsbeheer in de Noordwaard, is onlangs onderzoek gedaan naar het gedrag van deze grazers. De waterbuffels doen precies waarvoor ze ingezet zijn, zo bleek uit dit onderzoek. Zij voelen zich thuis. Tevens is de populatie gestegen van 15 naar 26 waterbuffels.

Volgens het onderzoek grazen de waterbuffels het overgrote deel van de tijd, namelijk 48%. Daarnaast besteden zij geruime tijd aan het liggen en herkauwen (33%). Ook zwemmen hoort met 11% tot één van hun favoriete bezigheden. Doordat de waterbuffel zo goed overweg kan met het vele water, komt de kudde overal. Zo grazen zij alle stukken voldoende kort en kan het water hier vrij doorstromen. Bij de start van het project is om deze reden bewust gekozen om, naast Schotse Hooglanders en Konikpaarden, ook waterbuffels in te zetten als grote grazers. Het onderzoek laat dus zien dat zij zich hier prima thuis voelen.

Wilt u het volledige onderzoek lezen? Dit kan op de nieuwspagina van Free Nature.

 

Copyright fotografie: Jan Louis Reijnierse en Tanja de Bode (Free Nature).

 

“Naast onze onderhoudswerkzaamheden ontwikkelen wij in de Noordwaard mee aan de natuur”, vertelt Jan Louis Reijnierse, contractcoördinator bij Gebr. Van Kessel Onderhoud. “Dat maakt het project voor ons als aannemer natuurlijk erg bijzonder. Wij zien steeds meer positieve effecten, zowel bij flora als fauna”. Het is mooi dat dit onderzoek bevestigt dat wij samen met de waterbuffels op de goede weg zijn”.
- Jan Louis Reijnierse, contractcoördinator bij Gebr. Van Kessel Onderhoud.