icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques
Nieuws · 23 maart 2017

Deelname landelijke veiligheidsdag

Op meer dan 2000 verschillende werklocaties van 125 bouw- infra- en installatiebedrijven werd op 17 maart jl. tijdens de landelijke veiligheidsdag van Bewust Veilig stilgestaan bij veiligheid op de werkvloer. Het thema van 2017 was risicobewustzijn. Ook Gebr. Van Kessel is ‘Bewust Veilig’ en nam daarom, samen met de andere VolkerWessels-ondernemingen, deel aan deze dag. Op alle vestigingen en projectlocaties Van Gebr. van Kessel werd aan de hand van een tweetal workshops stilgestaan bij de onderwerpen veiligheid en welzijn.

Tijdens de eerste workshop werd het risicobewustzijn op het gebied van veiligheid behandeld. Diverse situaties werden aan de hand van foto’s geschetst. Vervolgens werd aan de deelnemers gevraagd teams te vormen en per situatie een berekening van de veiligheidsrisico’s te maken. Deze berekening past binnen het WAVE-veiligheidsprogramma (Wees Alert!, Veiligheid Eerst!) van VolkerWessels, dat zich focust op bewustzijn en gedrag. Er werd niet alleen kennis gedeeld tijdens de workshop, maar het leverde ook goede inhoudelijke discussies op.

Tijdens de tweede workshop werd ingegaan op het risicobewustzijn op het gebied van welzijn. Hierbij werd gekeken naar stressfactoren op het werk. De deelnemers konden daarbij aangeven welke factoren bij hun stress veroorzaken. Ook tijdens deze workshop werd er volop gediscussieerd, wat zelfs al direct leidde tot een aantal oplossingen.

De landelijke veiligheidsdag van Bewust Veilig is een initiatief van Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Bouw en Infra en Uneto-VNI. Alle VolkerWessels-ondernemingen deden mee aan de veiligheidsdag. VolkerWessels wil hiermee een sterk signaal geven aan haar medewerkers en ketenpartners: ‘We werken veilig of we werken niet’.