icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques
Nieuws · 01 april 2021

Minimale stikstofuitstoot bij aanleg ontsluitingsweg Udenhout

Gebr. Van Kessel Wegenbouw Oost/Zuid is in opdracht van de gemeente Tilburg bezig met de aanleg van een nieuwe gebiedsontsluitingsweg in Udenhout.

Gezien de nabije ligging van natura 2000 gebied, de Loonse en Drunense duinen, was er vanuit de aanbesteding een limiet gesteld aan de stikstofuitstoot. Om deze limiet in acht te nemen is er door ons op dit project veel gebruik gemaakt van elektrisch materieel en hebben wij ingezet op het verminderen van het aantal vervoersbewegingen.

Het project is in 2017 van start gegaan met de aanleg van een gedeelte van de nieuwe ontsluitingsweg. Dit gedeelte is opengesteld in 2018. Afgelopen november zijn wij begonnen met het laatste gedeelte van de weg. Allereerst zijn duikers aangelegd. Hierdoor kan het regenwater onder de weg worden afgevoerd. Vervolgens is de fundering voor de weg aangelegd. De ontsluitingsweg is momenteel opgebouwd uit drie asfaltlagen. Half april wordt de bovenste laag, een dunne geluidsreducerende deklaag, aangebracht.