icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques
Nieuws · 05 juni 2024

We voegen de daad bij het woord en werken samen om meer natuur in de berm te realiseren!

Na de goede start van het project ‘Meer natuur in de berm’ op de Veluwe is er een samenwerkingssessie geweest voor de projectteams van opdrachtgever ProRail en opdrachtnemer Gebr. Van Kessel Onderhoud.

Het doel van deze sessie was om een goede basis te creëren voor de uitvoering van de werkzaamheden uit het contract, mede door middel van een gezamenlijke activiteit. De sessie bestond onder andere uit een veldbezoek met uitleg van onze ecologisch deskundigen over de aanwezige ecologische bijzonderheden. Als gezamenlijke activiteit zijn broeihopen voor ringslangen gemaakt, zodat zij gemakkelijk eieren kunnen leggen. Tijdens de sessie is een kleine watersalamander waargenomen. Los van een broedplek voor ringslangen is de aangelegde broedhoop ook een goede schuilplaats voor deze salamander.

 

Door met beide projectteams een bijdrage aan de biodiversiteit te leveren in het werkgebied, is letterlijk invulling gegeven aan het creëren van ‘Meer natuur in de berm’.

 

Quinty Honing, Operationeel Manager Veluwe bij ProRail: “Het was mooi om in de praktijk te zien welke impact ecologie heeft op de onderhoudswerkzaamheden. Door dit veldbezoek word je daar extra bewust van.”