icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques

Bouwrijp maken bedrijventerrein en woonwijk Geldermalsen

Gebr. Van Kessel Wegenbouw heeft van een industrieterrein en een woonwijk in de gemeente Geldermalsen bouwrijp gemaakt. Daarbij legden wij ruim vier kilometer riolering in de grond. Het betrof hier twee projecten, beiden RAW-contracten, die wij in opdracht van de gemeente Geldermalsen hebben uitgevoerd.

Datum
Maart 2018 - juli 2018
Opvallend
Aanleg van twee kilometer dubbele riolering

Het eerste project omvatte het bouwrijp maken van de woonwijk ‘de Plantage’ (fase 2A) in Meteren. Hier zorgden wij onder andere voor de wegcunetten, waterpartijen en een tijdelijk wegdek. Daarnaast is er twee kilometer dubbele riolering gelegd. Tevens voerden wij het grondverzet uit, waarbij klei is afgevoerd en zand is aangevoerd. Uiteindelijk zijn de wegcunetten inclusief fundering en asfalt aangelegd. Hierdoor waren de openbare voorzieningen grotendeels gereed voordat de woningbouw startte.

Het tweede project in de gemeente Geldermalsen omvatte het bouwrijp maken van een gedeelte van het bedrijventerrein ‘Hondsgemet’. Daarbij is onder andere betonriool gelegd. Bij dit project verzorgden wij ook de definitieve afbouw (woonrijp). Dit behelste de afwerking van het openbare gedeelte van een bebouwd terrein.

Tijdens de uitvoer van de projecten is een LEAN-werkwijze toegepast, volgens het programma Samen Slimmer Bouwen van Koninklijke VolkerWessels. De projecten zijn respectievelijk in mei en juli opgeleverd.