icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques

Bronbemaling tussen hoogspanningsmasten - Randstad VIR 380

In opdracht van TenneT TSO B.V. realiseerde de Combinatie VolkerInfra Randstad 380 (VIR) de aanleg van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Vijfhuizen en de Zuidelijke Ringvaart. Van Kessel Bronbemaling was als ondernemer betrokken bij dit project.

Datum
April 2017
Opvallend
Bemalingswerkzaamheden tussen de hoogspanningsmasten

Bronbemaling tussen hoogspanningsmasten Randstad VIR 380

De combinatie bestond uit de Koninklijke VolkerWessels-ondernemingen Van Hattum en Blankevoort, Visser & Smit Hanab en KWS. Deze ondernemingen zorgden samen o.a. voor de aanleg van de mastfundaties voor de bovengrondse tracédelen, de aanleg van de ondergrondse kabeltracés en de voor het werk benodigde werkwegen en werkterreinen. Van Kessel Bronbemaling heeft in het voortraject het bemalingsadvies geschreven en was vervolgens als onderaannemer betrokken bij het project.

Uitgebreid vooronderzoek

Het totale tracé voor de bronbemalingswerkzaamheden is maar liefst 30 km lang. Een tracé waarbij wij bemalingswerkzaamheden hebben verricht voor de te graven kabelsleuven en de mastfundaties. Ten behoeve van de kabelsleuven hebben wij horizontale bemaling toegepast, waarbij gebruik gemaakt is van onze kettinggravers voor het aanbrengen van de drains. Daarna konden de sleuven naast elkaar worden gegraven. De kabelsleuven zijn in totaliteit 24 meter breed en daarmee geschikt voor de vele bundels met kabels die door Visser & Smit Hanab werden gelegd en aangesloten.

Uiteraard was het bij dit project essentieel dat de kabelsleuven over het gehele oppervlak droog bleven. Van te voren is daarom uitgebreid onderzoek uitgevoerd om de juiste bemalingsmethode te bepalen. Negatieve effecten op de omgeving, zoals zettingen en verdroging, zijn hiermee voorkomen.

Zorgdragen voor een droge en veilige werkplek

Het vele water dat vrij kwam tijdens de bemalingswerkzaamheden is via grote pompinstallaties en leidingsystemen afgevoerd naar de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Dit was op circa 1,5 km afstand van de werklocatie.

De werkzaamheden bevonden zich niet alleen ter hoogte van de kabelsleuven, maar ook ter plaatse van de hoogspanningsmasten. Ten behoeve van de mastfundaties, welke ‘in den droge’ zijn uitgevoerd, zorgden wij voor een veilige en droge werkplek voor Van Hattum en Blankevoort. Bij de mastfundaties, welke ‘in den natte’ zijn uitgevoerd, verzorgde Van Kessel Bronbemaling de waterhuishouding, zodat het juiste evenwicht in de bodem continu was gewaarborgd.

Copyright fotomateriaal: TenneT TSO

“Wij verzorgen dagelijks bronbemalingswerkzaamheden bij groot- en kleinschalige projecten, maar een project als Randstad 380 kV (VIR) is natuurlijk uniek in zijn soort. Wij zijn bijzonder trots dat wij mogen bijdragen aan dit elektriciteitsnetwerk van de toekomst.”
- Hans Hoogerbrugge, bedrijfsleider bij Van Kessel Bronbemaling