icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques

Dijkdrainage tussen Eemshaven en Delfzijl

Boskalis Nederland BV en KWS Infra BV werkten in de combinatie Ommelanderdiek eendrachtig samen met het waterschap Noorderzijlvest om de bijna twaalf kilometer lange zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl te verbeteren. Van Kessel Sport en Cultuurtechniek was als onderaannemer aangehaakt voor de drainagewerkzaamheden.

Datum
Mei 2019 - december 2019

De zeedijk voldeed niet meer aan de huidige veiligheidsnormen en daarom is de dijk verstevigd, verhoogd, verbreed en op sommige plekken verlegd. De verbreding van de dijk is gebeurt door middel van steunbermen aan de binnenzijde van de dijk. Om de stabiliteit van de dijk bij hoogwater te vergroten en verweking van de dijk tegen te gaan is een horizontale (dijk)drainage noodzakelijk.

Zestig drains

Voor de dijkdrainage hebben wij zo’n zestig drains in de dijk aangebracht. Dit gebeurde nauwkeurig met behulp van moderne GPS-systemen. Vanwege de zettingen die nog optreden in de nieuwe aanberming was voor de afvoer van het water voor dikwandige HDPE-buizen gekozen. Dit materiaal is voldoende zettingsbestendig om beschadiging te voorkomen. Reguliere drainagebuizen zouden deze zettingen niet aankunnen.

Het verbeteren van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Meer informatie: www.noorderzijlvest.nl/dijkeemshavendelfzijl