icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques

Herinrichting Amersfoortseweg Doorn met geluidsreducerend asfalt

In opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is door Gebr. Van Kessel Wegenbouw hard gewerkt aan de herinrichting van de Amersfoortseweg in Doorn. De werkzaamheden vonden plaats in de drukke dorpskern van Doorn over een lengte van één kilometer. Deze RAW-opdracht met EMVI-component werd ons mede gegund op basis van maximale doorstroming; minimale hinder voor het verkeer, ondanks de uitvoering van werkzaamheden.

Datum
Maart 2020
Opvallend
Geluidsreducerende deklaag
Opvallend
3,5 week eerder opgeleverd

Geluidsreducerende deklaag

Voor de deklaag is ons innovatieve mengsel KonwéCity 5 toegepast. Dit mengsel is speciaal ontwikkeld voor stedelijk gebied en is uniek door de robuuste opbouw met geluidsreducerende oppervlaktetextuur. Het bestek gaf traditionele mengsels aan, echter was er vanuit de omwonenden een behoefte voor geluidsreductie. Wij hebben hier diverse opties voor en hebben deze dan ook voorgelegd aan de gemeente. De gemeente besloot vervolgens om het mengsel te gebruiken.

Veiligheid

De uitgevoerde werkzaamheden verhogen de veiligheid van de weg. Dit was mede gewenst vanwege de school die zich aan de weg bevindt. Er is een veiligere oversteek geplaatst, meer snelheidsmaatregelen (o.a. een snelheidsbeperkend element), een verhoogd fietspad en bredere voetpaden. Om dit te bereiken zorgden wij voor het opbreken van de huidige situatie, het aanpassen van de fundering en het opnieuw aanbrengen van de verhardingen (voetpaden en fietspaden). Daarnaast zijn, vanwege het tijdelijk sluiten van de bassischool, extra werkzaamheden uitgevoerd rondom de school; er zijn extra parkeervakken en een Kiss & Ride strook gemaakt.

Minimale overlast voor omwonenden en ondernemingen

De werkzaamheden vonden plaats aan een drukke weg met veel sluipverkeer dat op kon lopen tot duizenden voertuigen per etmaal. De kracht binnen onze uitvoeringswijze lag hierbij onder andere in het tegengaan van het sluipverkeer en een maximale doorstroming voor zowel autoverkeer, fietsers en voetgangers. Het door Gebr. Van Kessel opgestelde plan scoorde hierdoor zowel goed bij de gemeente als de ondernemingen die zich langs de weg bevinden. Om de verkeershinder te minimaliseren is het aanbrengen van de voet- en fietspaden uitgevoerd terwijl het verkeer door kan blijven rijden. Om ervoor te zorgen dat onze mensen veilig konden werken, werd er een verkeersregelinstallatie geplaatst zodat er één kant per keer kon rijden. Dit zorgde voor een doorstroming van 80% van het project. Ook de busdienst kon hierdoor voor 80% van het project volgens zijn standaard route rijden.

Teamspirit

De vaste kern van team Wegenbouw werkte bij dit project optimaal samen met onderaannemers. Mede door de onderlinge teamspirit is dit project een mooi praktijkvoorbeeld van Samen Slimmer Bouwen; niet wachten totdat de werkzaamheden van een andere partij zijn afgrond maar elkaar verder helpen om tijd te besparen; zo hielpen grondwerkers en stratenmakers met elkaars werkzaamheden. Dat een positieve mindset binnen een team kan leiden tot een nog beter resultaat, bleek maar weer; het werk, waarvoor ‘op papier’ 13 weken was gepland, werd 3,5 week eerder opgeleverd.