icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-road icon-terrain icon-sport icon-specialism icon-roof icon-ontwerp icon-integral icon-bronbemaling icon-drainage icon-techniques

Combinatie Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten (STEP) en KWS Infra Amsterdam – Heerhugowaard hebben in juli 2018 onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de R-net busbaan HOV-1. Dit hebben zij in opdracht van provincie Noord-Holland gedaan. De HOV-busbaan loopt van Schiphol naar Haarlem, om Hoofddorp heen. In totaal is het traject 15,9 kilometer lang.

Datum
Juli 2018

Vanwege de grootte van het traject en de vele gebruikers van het openbaar vervoer op dit traject, heeft de combinatie in het ingediende EMVI-plan met name op de onderdelen hinderbeperking, beheersing van risico’s en beheerste fasering ingezet. Met de inzet van effectieve beheersmaatregelen, die aantoonbaar effectief zijn, zijn gebeurtenissen die konden leiden tot vertraging voorkomen of verkleind. De opdracht omvatte het onderhoud aan de HOV-baan Zuidtangent. Het traject loopt vanaf de kruising van de Zuidtangent met de Bernadottalaan te Haarlem, via Hoofddorp, tot en met de halte Handelskade te Schiphol.

De werkzaamheden

De verrichtte werkzaamheden bestonden primair uit het uitvoeren van betonreparaties aan de busbaan en kunstwerken, het frezen en opnieuw aanbrengen van asfaltlagen en het vervangen/aanbrengen van verlichting. Het onderhoud is in gezamenlijkheid uitgevoerd, waarbij Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten alle betonreparaties aan de kunstwerken en de betonnen busbaan uitvoerde. KWS was verantwoordelijk voor het vervangen van asfalt, elementenverhardingen en de openbare verlichting. 

R-net busbaan

Fasering/planning

De werkzaamheden zijn in de vakantieperiode uitgevoerd, van 9 juli t/m 2 september 2018 (week 28 t/m 35). De planning van de werkzaamheden is in nauwe samenspraak met openbaarvervoersmaatschappijen gedaan om zoveel mogelijk hinder te voorkomen.